Kijk nu terug: Barn Talk | Waterstof: Hoe bouwen we de Hydrogen Valley?

Kijk hier de eerste online Barn Talk over waterstof terug. Aan de debattafel in de EnergyBarn van EnTranCe werd gesproken over waterstof: Hoe bouwen we de Hydrogen Valley? Zonder publiek helaas maar wel in de vertrouwde Barn Talk setting. Afgelopen 30 juni werd de Barn Talk al live gevolgd door bijna 200 geïnteresseerden.

Tafelheer Marcel Koenis ontving Jörg Gigler (Topsector Energie), Cas König (Groningen Seaports), Patrick Cnubben (New Energy Coalition) en Jan-jaap Aué (EnTranCe). Zij gingen met elkaar in gesprek over de waterstofeconomie en vooral hoe we de Hydrogen Valley in Noord-Nederland kunnen inrichten.

Eén van de belangrijkste conclusies van het debat was dat de eerste stappen gezet zijn nu de rijksoverheid met een visie is gekomen en de vele ambities van het bedrijfsleven. Nu is het zaak om onze voorlopersrol snel verder invulling te geven. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het innovatief MKB, maar ook bij de kennisinstellingen. EnTranCe draagt hieraan bij met consortiumprojecten zoals Hydrogreenn Hoogeveen en de Groene Waterstof Booster.

De kijkers thuis konden tijdens het debat vragen stellen wat interessante gesprekken opleverde. Zo raakte een van de kijkers dusdanig enthousiast door de oproep van de heren ‘om te beginnen’, dat die graag wou weten of en waar je kunt solliciteren.

Daarnaast werd nog maar eens benadrukt dat de energietransitie niet alleen een technisch vraagstuk is, maar veel breder is dan dat. Als je kijkt naar waterstof dan ontbreekt er bijvoorbeeld nog veel wetgeving over de gebouwde omgeving en moeten verdienmodellen nog verder uitgewerkt worden. Ook sociaal-culturele aspecten spelen een belangrijke rol.

Tafelgenoten

Cas König

Groningen Seaports

..

Jorg Gigler

Topsector Energie

..

Jan-jaap Aué

Directeur EnTranCe – Center of Expertise Energy

..

Patrick Cnubben

Programmamanager New Energy Coalition

..

Tafelheer

Marcel Koenis

EnTranCe – Centre of Expertise Energy

..

Taal selecteren: