Hoe grasdrogen je cv-ketel vervangt: kleinschalige buffering van warmte

In de zomer van 2011 wordt op de verbouwde grasdrogerij De Biks in Zuidwolde een vat van 5 kubieke meter opengesneden, drie warmte spiralen ingelast en op heatpipes (zonnecollectoren) aan-gesloten. Met naïef enthousiasme worden de onderdelen aan elkaar geknoopt en het systeem komt in de zomer van 2013 voor het eerst op 80 graden Celsius. Met een goede isolatie van het vat moet er de komende winter voldoende warmte zijn en kan de cv-ketel naar de recycling. 

De inspiratie voor deze opstelling kwam van een bezoek aan China, waar de derde generatie heatpipes afgedankt op de daken lagen, en een bezoek aan de idealisten van Jenni Energietechnik, die al sinds de jaren ‘70 warmtebuffers bouwen. De realiteit blijkt weerbarstiger: eindeloos geregel met kranen en knoppen en een permanent loeiende gasketel. Met niet te temperen enthousiasme wordt niettemin in 2016 een energiecoöperatie Durabel in het dorp opgericht. Naast elektra wil men ook warmte in eigen beheer en duurzaam opwekken. Kortom, plannen genoeg maar waar wordt de kennis vandaan gehaald om deze te realiseren?

Dan komen ze in aanraking met Ted Wildenberg van EnTranCe | Centre of Expertise Energy en de afdeling werktuigbouw van de Hanzehogeschool Groningen. Er wordt een project gestart met zes studenten onder begeleiding van Dirk Kurstjens en Sander Dijk. In maart 2018 lanceren de studenten een heldere project definitie en worden de projectfasen besproken. De sfeer is heel plezierig en ontspannen en de studenten worden al gauw de Buffer Boys genoemd.

Drie maanden later ligt er het concept eindverslag/rapportage met daarin een verbeter- en bouwplan met aanpassingen waardoor de problemen opgelost worden en de installatie veel beter kan presteren. Zelfs bestellijsten en onderhoudsadviezen worden tot in detail aangeleverd en de opdrachtgevers zijn erg enthousiast. Tevens komt er naast deze rapportage een verbeterslag door Dirk Kurstjens, Scott van Leeuwen en Evert Haselaar (TU Delft).

Word ook een Buffer Boy (of Girl)!

De verbetering is de opmaat voor de volgende fase van het onderzoek met Durabel als opdrachtgever. Kan er voor het dorp een kleinschalig warmtenet gerealiseerd worden en welke buffers zijn er dan nodig? Als je een van de nieuwe Buffer Boys wilt worden neem dan contact op met Ted Wilden-berg (t.b.c.m.wildenberg@pl.hanze.nl).

Taal selecteren: