Het dome-dorp als ideaal modulair systeem

Innovatieve oplossingen voor de energietransitie, daar denkt Giovanni Hindriks graag over na. Hij studeert Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en ronde onlangs zijn stage bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy succesvol af. Hij had de opdracht om binnen het thema Sustainable Buildings een onderzoek uit te voeren en met een advies te komen over het zogenoemde dome-dorp.

Een dome is een geodetische koepel die goed bestand is tegen weersinvloeden van buitenaf en constructief erg sterk is. Het doel van een dome is een andere invulling geven aan de huidige bouwtechnieken in een snel veranderende wereld. De nadruk lag hierbij op het feit dat de gebruiker net zo belangrijk is als de opdrachtgever. Door vanuit de bril van de toekomstige bewoners te kijken en hun wensen ten opzichte van het ontwerp mee te nemen, krijg je vaak andere resultaten. Zijn onderzoeksvraag luidde; hoe kun je een dome-dorp voorzien van zoveel mogelijk groene energie?

Giovanni begon met het verzamelen van literatuur over zonne-, wind- en waterenergie. Hierdoor kreeg hij inzicht in de vele mogelijkheden die er zijn voor het vergroenen van de energievoorziening. Niet alleen zijn eigen technische vakgebied was hierbij belangrijk, want wat mag er allemaal op het gebied van groene energie in een dome? Hoe zit het met het ontwerp? Giovanni: “Het unieke aan mijn project bij Innovatiewerkplaats EnTranCe was dat ik constant de gelegenheid kreeg om samen te werken met studenten uit andere disciplines, bijvoorbeeld recht, architectuur en multimedia.” Daardoor was het mogelijk om elkaars kennis en expertise te delen en met een bredere blik naar het vraagstuk te kijken.

”Het unieke aan mijn project bij Innovatiewerkplaats EnTranCe was dat ik constant de gelegenheid kreeg om samen te werken met studenten uit andere disciplines…”

Daarnaast bezocht Giovanni een beurs in Den Bosch over de laatste innovaties op het gebied van duurzaam bouwen. Daar ontmoette hij de mensen van HoCoSto die met hun Hot Cold Storage een slimme oplossing hebben bedacht. Giovanni: “Daarmee vang je in de zomer overtollige restenergie op om in de winter je huis mee te verwarmen, en in de zomer koel je je huis met wat je in de winter hebt opgeslagen. Zeker interessant voor het dome-dorp.”

Toch was uiteindelijk zijn conclusie dat zonnepanelen- en collectoren essentieel zijn om het dome-dorp van duurzame energie te voorzien. In combinatie met een batterij zijn zonnepanelen betrouwbaar (mits goed afgesteld) en makkelijk aanpasbaar in een modulair systeem. “Door de panelen naast het dorp te plaatsen, blijft ook het bio-sfeertje behouden. Dat is een wens van vele bewoners waar je ook rekening mee moet houden. Zij moeten gelukkig zijn in een duurzame omgeving.”

Giovanni heeft ontzettend veel geleerd en ontdekt door zijn stageproject. Tijdens een meeting met regionale bedrijven en overheden was er zelfs een grote partij geïnteresseerd in zijn onderzoek en advies. Giovanni: “Naast dat ik mijn netwerk het afgelopen half jaar aanzienlijk heb vergroot, heb ik ook veel mensen ontmoet met andere achtergronden dan ik. Minstens zo belangrijk, want zonder samenwerking kom je nergens.”

De batterij waarmee opslag van (zonne-)energie kan plaatsvinden

Giovanni Hindriks is student aan de opleiding Werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool Groningen

Taal selecteren: