Livestream

Systeemintegratie uit de startblokken!

In de maand oktober organiseert de nationale Learning Community Systeemintegratie samen met de Topsector Energie de “Maand van de Systeemintegratie”. Tijdens deze maand organiseren verschillende kennisinstellingen events waarvoor we je van harte uitnodigen. Tijdens deze events komen diverse vraagstukken van systeemintegratie aan bod.

Download hier de webinar en kijk de sessie terug!

Op woensdag 26 oktober van 12:00 – 13:00 uur organiseert EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool een online lunchsessie over de Nationale Learning Community Systeemintegratie. Marten van der Laan, lector systeemintegratie aan de Hanzehogeschool Groningen vertelt over het belang van de learning community. Aansluitend schuiven diverse aanjagers van lopende projecten aan om hun ervaring met de learning community te delen. De lunchsessie kan online bijgewoond worden via een livestream.

Het programma:

  • Marten van der Laan (Hanzehogeschool Groningen) en Henmar Moesker (Hanzehogeschool Groningen) geven een introductie over de learning community systeemintegratie.
  • Joep Poot (Gemeente Leeuwarden) vertelt over het FLEXPOST-project.
  • Herbert Colmer (Groningen Seaports) deelt zijn ervaring met het SynergyS-project.
  • Een stakeholder uit de learning community systeemintegratie licht het belang van de learning community toe.

Het SynergyS-project

SynergyS is een project gericht op het MMIP13 thema systeemintegratie van de Topsector Energie. Het doel van het project is een slim werkend besturingsmechanisme voor multi-commodity energiesystemen (MCES) experimenteel toe te passen in de gebouwde omgeving, de industrie en in hun onderlinge samenhang. Het mechanisme wordt in de praktijk getest bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy voor het industriële deel en TU Delft Green Village test het deel voor de gebouwde omgeving.

Herbert Colmer van Groningen Seaports schuift aan als één van de pioniers van het project. Hoe kunnen we een hybride energiesysteem met elektriciteit, waterstof en warmte maken dat veilig, robuust, betrouwbaar én betaalbaar is, ook onder extreme omstandigheden?

Het FLEXPOSTS-project

FLEXPOST is een project van JPI Urban Europe waarin met een Nederlands en een Deens deelproject gekeken wordt naar Positive Energy Districts (PED’s). Het doel van FLEXPOSTS is om reproduceerbare strategieën te bieden voor het verbeteren van het proces van het maken van PED’s, met nadruk op het betrekken van belanghebbenden én om reproduceerbare innovatieve bedrijfsmodellen voor flexibele energiesystemen te creëren. FLEXPOSTS past een interdisciplinaire benadering toe voor de integratie van energie en stadsplanning. Deze aanpak wordt gedemonstreerd in twee demosites, Zwette VI (Leeuwarden, Nederland) en Aalborg Oost (Denemarken).

Joep Poot van Gemeente Leeuwarden is tafelgast en deelt zijn ervaring. Hoe wordt de netcongestieproblematiek aangepakt, die verdere stedelijke ontwikkeling en toepassing van flexibiliteit in de weg staan?

Meld je hier aan!

Taal selecteren: