EnergyBarn

Barn Talk: Hoe geven topsectoren invulling aan het klimaatakkoord?

Als boegbeeld van de Topsector Energie zal Manon Janssen tijdens de lustrumeditie van het TransFuture Festival de Barn Talk verzorgen. Ze was voorzitter van de sectortafel industrie die samen met de andere klimaattafels invulling hebben gegeven aan het klimaatakkoord. Het ontwerp van het klimaatakkoord is inmiddels gepresenteerd en biedt een pakket aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er 49% minder uitstoot van broeikasgassen is in 2030 in vergelijking met 1990. Tijdens de Barn Talk zal zij verder uitleggen hoe de topsectoren invulling geven aan het klimaatakkoord. Natuurlijk met ruimte voor debat en vragen vanuit het publiek. De Barn Talk begint direct na opening van het TransFuture Festival om 12.15 in de EnergyBarn.

Details Barn Talk

12 juni 2019 – 12:15 – 13:15
EnergyBarn, EnTranCe

Het klimaatakkoord

Aan de klimaattafels is gekeken naar hoe we de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 kunnen realiseren. Met de energiesector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouwsector werden hiervoor afspraken gemaakt. Wat dragen de verschillende sectoren bij? Zijn al die verschillende bijdragen genoeg om samen de gestelde doelen te behalen?

De uitvoering van het klimaatbeleid komt terecht in de regio’s en bij lokale overheden. Dit vraagt om integrale gebiedsgerichte benaderingen bij de transitie naar een duurzame toekomst. Hoe geven we deze gebiedsgericht benadering vorm samen met partijen die zich betrokken voelen bij energietransitie vraagstukken? Wat is daarvoor nodig?

Topsector Energie

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Hierbij zetten zij in op verschillende thema’s en verstrekken ze jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan subsidies.

Wie is Manon Janssen?

Manon Janssen is het boegbeeld van de Topsector Energie. Daarnaast is ze CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Ecorys, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau. Voor het klimaatakkoord was ze voorzitter van de sectortafel Industrie.

In 1984 studeerde Manon Janssen af aan de Vrije Universiteit van Brussel, met een Master of Science bij de Solvay School of Business. Ze begon haar carrière bij Procter & Gamble en heeft daar 16 jaar in verschillende landen gewerkt als verantwoordelijke voor grote merken zoals Pampers, Always, Dreft en Pantene. In 2000 werd ze Vice President Marketing & Innovation bij Electrolux Europe en in 2005 Chief Marketing Officer bij Philips Lighting. Van 2010 tot 2015 heeft zij adviesbureau Ecofys (nu onderdeel van Navigant) geleid en de energietransitie in Nederland en buitenlanden ondersteund. In 2012 was zij covoorzitter van Tafel 3 in het Energieakkoord.

Aanmelden

Taal selecteren: