Energy Academy Europe - Nijenborgh 6

Energie in het OV

Het beter benutten van de huidige elektriciteitsvoorziening van het OV (trein, tram, bus) is mogelijk én ook noodzakelijk! Het doel van dit event is om deze visie breed te delen. Tijdens het event wordt dit verankerd in een te installeren Bestuurlijk Platform ‘Energietafel OV’.

Deze aanpak waarborgt voldoende elektriciteit voor de beoogde groei van het OV in de komende decennia, zonder negatieve impact op de netcongestie in stedelijke gebieden door te:

 • BENUTTEN: Verhoog de benuttingsgraad van bestaande netaansluitingen van het OV van 20 naar 100% (factor 5!) door beschikbare elektrische energie lokaal op te slaan;
 • KOPPELEN: Koppel de elektriciteitsaansluitingen tussen diverse OV categorieën onderling;
 • BESPAREN: Bespaar 10% van de elektriciteit door hergebruik van remenergie

Het doel van dit event is om deze visie breed te delen. Tijdens het event wordt dit verankerd in een te installeren Bestuurlijk Platform ‘Energietafel OV’. Dat platform bestaat uit afgevaardigden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, netbeheerders en OV-bedrijven. Er worden concrete voorbeelden van deze aanpak getoond. Ook wordt ingaan op investerings-, regelgevings- en fiscale obstakels én vooral hoe deze op te kunnen lossen!

Programma

Ontvangst met koffie en thee

13:30 – 13:40 – Marc Jager opent het event ‘Energie in het OV’

13:40 – 14:10 – Ov-sector schuift aan bij bestuurlijk overleg netcongestie

De OV-sector is niet vertegenwoordigd bij het bestuurlijk platform rond het ‘Landelijk Actieprogramma Netcongestie’ van het Ministerie van EZK. Terwijl het bestaande elektriciteitsnetwerk van de OV-sector een significante bijdrage kan leveren aan het oplossen van de netcongestie in stedelijke gebieden. Vanuit het perspectief van maatschappelijk belang is het tijd om de samenwerking tussen netbeheerders en OV-bedrijven te versterken. Hier en nu. Reinout Wissenburg en Arthur Swaab vertellen alles over het maatschappelijke belang.

14:10 – 14:30 – Projecten die de meerwaarde van deze aanpak aantonen

Op dit moment zijn er op diverse plekken in Nederland al partijen bezig, om noodzakelijke investeringen in de energievoorziening voor het OV en het netbeheer zo beperkt mogelijk te houden. In dit gedeelte komen 3 van deze voorbeeldprojecten aan bod. Agathe Doornenbal , Gerrit Spijksma en Jieskje Hollander lichten deze projecten toe.

Pauze (14:30 – 15:00)

15:00 – 15:20 – Gunstige voorwaarden creëren

Het klinkt zo logisch om voor deze aanpak van samenwerking tussen OV-sector en netbeheerders te kiezen. Toch komt deze samenwerking niet van de grond. Deels ligt dat aan het feit dat binnen de OV-sector ieder voor zich aan de slag gaat. Dirk Kuiken en Pim Uijtdewilligen bespreken de aansluiting bij de Bestuurlijke Tafel Netcongestie die een incentive vormt om die onderlinge samenwerking makkelijker te gaan maken. Daarnaast zijn er nog 2 typen problemen die de ‘Energietafel OV’ zal aanpakken.

15:20 – 15:35 – EnTranCe – Centre of Expertise Energy levert onderzoeksbijdrage aan energietransitie OV

Onderzoeksplatform EnTranCe – Centre of Expertise Energy bundelt relevante expertisegebieden rondom het thema ‘Energie in het OV’. Marcel Koenis en Chris Dijksterhuis geven een inkijkje in de onderzoekstrajecten die leiden tot concrete adviezen ten aanzien van het versnellen van de energietransitie. In het bijzonder die onderzoeken die betrekking hebben op de toekomstige energievoorziening voor het geëlektrificeerd openbaar vervoer.

15:35 – 16:05 – Panel ‘Nationaal blokkades opruimen/lokaal vruchten plukken’

De volgende concrete stap is dat de samenwerking tussen Rijk, netbeheerders en OV-bedrijven leidt tot versnelde versterking van de energievoorziening op lokaal niveau, terwijl gunstige voorwaarden op nationaal niveau worden gecreëerd. Provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers uit Groningen gaan hierover in dialoog met participanten van de ‘Energietafel OV’, pleitbezorgers voor het oplossen van de vraagstukken op het gebied van regelgeving & investeringsbudget.

16:05 – 16:20 – Wrap up door de dagvoorzitter

16:20 – 16:25 – Eén beeld zegt meer dan 1.000 woorden

Lancering van de animatie ‘Energie in het OV’ om in breder en groter verband informatie te delen over de meerwaarde van samenwerking tussen Rijk, OV- bedrijven en netbeheerders op het gebied van de versterking van energievoorziening in het OV

16.25 – 16.30 – Afsluiting door de dagvoorzitter

16:30 – 17:30 – Energieke borrel

Sprekers

 • Marc Jager – Director of Strategy Noord Nederland bij Royal HaskoningDHV (Dagvoorzitter van het event)
 • Reinout Wissenburg – Director of Sustainability ProRail
 • Arthur Swaab – Lid Directie bij RET
 • Agathe Doornenbal – Interim Directeur Techniek bij RET
 • Gerrit Spijksma – CEO bij Qbuzz
 • Jieskje Hollander  – Regiodirecteur Oost bij Arriva Nederland
 • Marcel Koenis – Directeur Business Development bij ENTRANCE – Centre of Expertise Energy
 • Dirk Kuiken – Adviseur Regulering bij Enexis
 • Pim Uijtdewilligen – Program manager public transport bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Chris Dijksterhuis – Research Coördinator Duurzame Mobiliteit bij ENTRANCE – Centre of Expertise Energy

Aanmelden

Deelname aan dit event is kosteloos. Heb je inhoudelijke vragen over het programma? Neem dan contact op met Mariëlle Wieman. Voor praktische en organisatorische vragen over dit event kun je contact opnemen met Janneke Wielaart.

Meld je hier aan voor het event!

 

 

Taal selecteren: