Energy Barn, Zernikelaan 17

CO2-uitstoot verminderen: wat kunnen we leren van het tropisch regenwoud?

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft zijn teruggebracht in 2030. De reductie staat hoog op de agenda van de industrie, maar de resultaten blijven achter. Individueel behalen bedrijven die hiermee aan de slag gaan hun doelen niet, is samenwerken met ‘de buren’ misschien een oplossing? En wat kunnen hierin leren van de natuur?

Ingenieur tropische bosbouw en tot voorkort manager Digital Innovation bij Groningen Seaports Henk Zwetsloot neemt ons mee in de mogelijkheden.

Kijk hier de Barn Talk van 6 oktober terug, uitgezonden vanuit de Energy Barn bij EnTranCe (Groningen):

Minder CO2 uitstoten op een industrieterrein door samenwerking: wat het ene bedrijf aan energie of stoffen over heeft, kan bij de ander wellicht een nuttige bestemming vinden. Om dit te kunnen doen, moeten bedrijven op industrieterreinen en chemieparken met elkaar in verbinding komen te staan: hele ketens van energie worden aan elkaar gekoppeld. Het uitgangspunt voor het ontwerp is minimale CO2-uitstoot. Om zover te komen is een grote gedrags- en systeemverandering nodig: van ieder voor zich werken naar met- en voor elkaar. Hoe kunnen we deze draai maken, waarbij voor sommige partijen een mogelijk verlies in het vooruitzicht ligt en bij anderen juist winst? Dit gegeven zorgt momenteel nog voor weerstand. Hoe verdelen we de lusten en lasten dan zo goed mogelijk? En welke ontwerpprincipes kunnen we van de natuur afkijken om ervoor te zorgen dat het slaagt?

Leren van de natuur
De 200 miljoen jaar evolutie heeft er toe geleid dat het tropisch regenwoud (en andere natuurlijke ecosystemen) een productief èn duurzaam ecosysteem is. Alles in dit systeem werkt met elkaar samen, en ieder onderdeeltje heeft er voordeel van. Als we deze ontwerpprincipes uit de natuur toepassen in de industrie, kunnen we grote stappen met verduurzaming maken. Zodat een CO2-neutrale industrie haalbaar is. In deze Barn Talk laat Zwetsloot ons deze ontwerpprincipes zien.

Gastspreker
Henk Zwetsloot studeerde begin jaren ’80 af aan de WUR (Wageningen University & Research) in tropische bosbouw en was tot zijn pensioen werkzaam als Manager Digital Innovation en Manager IT bij Groningen Seaports.

Taal selecteren: