Live stream

Barn Talk | Wat weet Nederland over waterstof?

Resultaten van de publieksmonitor over waterstof.

De kranten staan vol met veelbelovende waterstofprojecten. Dat waterstof de energietransitie kan versnellen staat vast, maar wat zal de bijdrage van groene waterstof zijn in de toekomst? Waarvoor kan waterstof het beste gebruikt worden? Mobiliteit of in huishoudens? Onderzoeken naar de technische toepassingen voor het gebruik van waterstof zijn in volle gang. Naast de techniek is het belangrijk om te weten wat het grote publiek weet over waterstof. Dit is onderzocht met de publieksmonitor waterstof. De resultaten van deze publieksmonitor worden besproken tijdens de Barn Talk op 3 februari om 16.15. De panelleden zullen de monitor duiden en inhoudelijk reageren en het gesprek zal geleid worden door lector Wim Elving en Marcel Koenis, business developer, beiden verbonden aan EnTranCe, Centre of Expertise | Energy van de Hanzehogeschool Groningen.

Over de publieksmonitor waterstof

Vanuit het project Groene Waterstof Booster is een periodieke monitor opgezet om bij het publiek te peilen wat zij over waterstof weten. De resultaten van deze monitor staan centraal tijdens de Barn Talk. Ze worden geduid door Jan-jaap Aué als lector, Werner ten Kate wethouder van Hoogeveen, Ulco Vermeulen van Gasunie en Mark Peterse van Portaal. De monitor is door Mathilde van Dijk, senior-onderzoeker van EnTranCe, uitgevoerd.

Bekijk het whitepaper

Kijk de BarnTalk over waterstof vanaf nu hier terug

U kunt niet meer reageren in de chat

Tafelgasten

Tijdens deze Barn Talk spreken enkele prominente ervaringsdeskundigen op het gebied van waterstof.

Jan-jaap Aué

Directeur EnTranCe – Center of Expertise Energy

..

Werner ten Kate

Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport gemeente Hoogeveen

..

Mark Peterse

Programmamanager Duurzaamheid PORTAAL

..

Ulco Vermeulen

Director Business development Gasunie

..

Mathilde van Dijk

Senior Onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

..

Wim Elving

Lector Sustainable Communication Hanzehogeschool Groningen

..

Wim Elving - Lector Hanzehogeschool Groningen

Marcel Koenis

Business development directeur EnTranCe – Centre of Expertise Energy

..

Taal selecteren: