Energy Barn, Zernikelaan 17

Barn Talk 11 mei | Wonen op waterstof

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Welke alternatieven zijn er? Hoe werken deze alternatieven in de praktijk en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? In de plannen wordt ingezet op waterstof als veelbelovend onderdeel van de energiemix van de toekomst. En hoewel de uitvoer van deze landelijk plannen nog in de toekomst ligt, moeten we nú aan de slag om op tijd klaar te zijn. In deze Barn Talk delen Kees Boer (Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen), Bastiaan Meijer (RENDO) en Jarig Steringa (Gasunie) hun kennis: wat is er nodig voor de uitrol en opschaling van waterstof op lokaal, regionaal en nationaal niveau?

Project Waterstofwijk Hoogeveen: de blueprint voor een wijk op waterstof
In de wijk Erflanden in Hoogeveen wordt gekeken of via het bestaande aardgasnetwerk ruim 400 woningen gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien. Het doel van het project is om een blueprint te verkrijgen voor een wijk op waterstof, die vertaalbaar is naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. EnTranCe – Centre of Expertise Energy is intensief betrokken bij dit project: meer dan 100 studenten hebben meegewerkt aan het onderzoek en nu nog steeds zet EnTranCe zich in voor de bewonersmonitor.

Het maatschappelijk belang van het project is duidelijk, maar er zijn grote uitdagingen. Welke technologie is geschikt voor de transitie van aardgas op waterstof? Is er voldoende vertrouwen in de kwaliteit van waterstof als warmtevoorziening? Wie dekt de kosten die de overstap naar waterstof met zich meebrengt? Hoe kunnen we draagvlak creëren onder bewoners en tegen welke problemen lopen zij aan? Kees Boer is projectleider voor de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en vertelt je over zijn ervaring.

Het aanleggen van infrastructuur om waterstof te transporteren naar gebruikers
Projecten zoals in de gemeente Hoogeveen, waar een bestaande wijk zich voorbereiden op aansluiting op waterstof, is een eerste stap in de goede richting. Om in de toekomst waterstof te kunnen inzetten als volwaardige optie in de gebouwde omgeving, doet RENDO samen met alle netbeheerders onderzoek naar allerlei aspecten van dit gas. Wat zijn de technische risico’s van waterstof? Hoe kunnen we er veilig mee werken? Hoe organiseren we normering en toezicht? En hoe kunnen we omschakelen van aardgas naar waterstof? Met een nieuwe testfaciliteit op het terrein van EnTranCe – Centre of Expertise Energy geeft RENDO dit onderzoek vorm. Tijdens de Barn Talk neemt Bastiaan Meijer je mee in de voorbereidingen van netbeheerder RENDO om in 2030 helemaal waterstof-ready te zijn.

Roadmap 2050: het energiesysteem van de toekomst
Voor grote aanpassingen en projecten vragen netbeheerders zoals RENDO om snelle aanwijzing van locaties door de overheid. 2050 is voor de aanleg van het toekomstig energiesysteem heel dichtbij. Netbeheer Nederland wil graag de dialoog met politiek en maatschappij aangaan over de rol die de energie infrastructuren en de netbeheerders in de energietransitie spelen en welke investeringskeuzes zij moeten maken. Jarig Steringa vertelt in de Barn Talk over de vier scenario’s die in rapport II3050 van Netbeheer Nederland zijn uitgewerkt voor een klimaatneutraal systeem. Welke keuzes moeten (vandaag) gemaakt worden? En wat zijn de gevolgen van deze keuzes op de richting en snelheid waarin de energietransitie zich ontwikkelt?

Marcel Koenis, directeur Business Development bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy, is gespreksleider tijdens de Barn Talk. De gastsprekers zijn:
• Kees Boer, Projectleider bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
• Bastiaan Meijer, Manager Asset Management Strategie bij RENDO
• Jarig Steringa, Senior Advisor bij Gasunie

Meld je aan en woon de Barn Talk live bij!
De Barn Talk is live bij te wonen in de Energy Barn te Groningen (beperkt aantal zitplaatsen, vol = vol). Na de uitzending is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel, waarvoor drankjes en happen klaarstaan. De Barn Talk van 11 mei is in het Nederlands.

Aanmelden kan hier.

Datum: 11 mei 2022 16:15 -17:15 uur
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17 (aanmelden verplicht)
Livestream: de Barn Talk is ook te volgen via een livestream (http://tiny.cc/wonenopwaterstof)

Taal selecteren: