Online

Barn Talk 1 december | De industrie moet dealen met klimaatplicht. Hoe gaat ze dat doen?

Dat de klimaatplicht zal worden ingevoerd staat inmiddels als een paal boven water. Bedrijven moeten hun organisatie, dochterondernemingen en diensten binnenkort in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Klimaatneutraal in 2050 met een tussendoel in 2030. In deze Barn Talk voelen we de industriële multinational Nobian - de moeder van de chemische cluster in de Eemshaven en Europees leider in de productie van essentiële chemicaliën voor industrieën - aan de tand over hoe zij deze plicht gaan vervullen. Is het überhaupt haalbaar om dit als commercieel bedrijf te doen?

We voeren dit gesprek met Marco Waas, verantwoordelijk voor research, technologie en duurzaamheid bij Nobian. Patrick Brouns laat vanuit zijn achtergrond als gedeputeerde economie en industrie en oud-directeur van SBE een kritisch geluid horen over de nalatigheid van de Nederlandse overheid als het gaat om passend beleid te maken voor de industrie. “Vereiste is dat het Rijk een industriepolitiek gaat voeren, alleen dan maken we werk van een duurzame samenleving en economie”, aldus Brouns.

Vanuit het Emmense energiecluster doet Milling Company Europe mee, Eelkje Oldenburger vertegenwoordigt deze partij in het debat. In deze ‘proeftuin’ worden tonnen biomassa tegelijk gedroogd, gemengd, gemalen en gepelletiseerd. Reststromen uit bijvoorbeeld de akkerbouw of voedsel of veevoerindustrie krijgen een nieuw leven. Maar voldoen zij ook al aan de komende klimaatplicht?

Ook Milieudefensie is wederom van de partij om hun licht te laten schijnen op het onderwerp klimaatplicht voor de industrie. Woordvoerder Energie en Klimaatrechtvaardigheid Kirsten Sleven sluit aan.

Taal selecteren: