EnTranCe Student Awards 2023

Tijdens New Energy Forum 2023 is de EnTranCe Student Award 2023 uitgereikt. Alleen studenten die hoger dan 8 scoorden voor hun master thesis konden zich nomineren. Dat is al een neusje van de zalm. Dit jaar had de jury keuze 12 nominaties uit vier masteropleidingen. Lees verder om achter de top-3 en uiteindelijke winnaar (of winnaars) te komen!

Alle drie de studenten hebben onderzoeken van hoge kwaliteit en grote waarde voor energietransitie geleverd. Verder was het vergelijken van technisch en sociaal onderzoek, zoiets als ‘appels met peren vergelijken’.

Wat de doorslag heeft gegeven, is het baanbrekend? Ben je goed bezig op een bekende weg of zoek en vind je nieuwe wegen?

Hanna Kreuger en Sinja Albert hebben belangrijke resultaten geboekt door een andere ongebruikelijke weg in te slaan. Zij zijn daarom ex aequo de nummers 1 van de EnTranCe Student Award 2023. Pedro Schiaffi met zijn technisch economische onderzoek, heeft de 2e plek verdiend!

Sinja Albert heeft als communicatiestudent de toegankelijkheid van de energie-arbeidsmarkt voor vrouwen onderzocht. Haar onderzoek biedt concrete handvatten om deze sector voor vrouwen toegankelijker te maken en de positie van vrouwen in de sector te verbeteren.

Hanna Kreuger onderzocht energiearmoede. Zij bekeek de energiearmoede vanuit een feminien standpunt. Daarmee bracht zij de echte oorzaken van energiearmoede aan het licht. Dat zijn structureel lagere lonen, minder toegang tot de arbeidsmarkt en bij gebroken gezinnen veelal de kinderen in huis. Kortom gemiddeld lagere inkomens en hogere (energie)lasten. Belangrijk gegeven om energiearmoede echt op te kunnen lossen.

Hanna en Sinja dragen met hun resultaten bij aan de rol en positie van vrouwen in de energietransitie en aan de brede maatschappelijke discussies rond gendergelijkheid. Dat perspectief en deze nieuwe kennis is baanbrekend.

Pedro Schiaffi is een zeer goede 2e. Zijn onderzoek heeft een model opgeleverd voor de optimalisatie van grootschalige productie en transport van duurzame energie op zee. Het helpt internationale beheerders van de zee in hun coördinatie van bestemming van zeegebieden en verhoogt de effectiviteit van investeringen in duurzame opwek en transport.

Hanna Kreuger - EnTranCe Student Award 2023 New Energy Forum Groningen
Taal selecteren: