EnTranCe onderzoekt effect van vervuiling en reiniging van zonnepanelen

In de proeftuin van EnTranCe - Centre of Expertise Energy zal de opbrengsttoename door schoonmaken worden gemeten op het bestaande zonnepark. Op het zonnetestcentrum van EnTranCe en op het zonnepark van Ameland wordt gekeken naar het effect van vervuiling.

Vervuiling in Nederland

Vervuiling van zonnepanelen leidt tot een lagere opbrengst. Dat kan worden verholpen door het reinigen van de panelen, maar dat kost geld en tijd. Vervuiling van zonnepanelen in woestijngebieden is een bekend probleem. Gek genoeg is niet goed bekend hoe groot het probleem met vervuiling in het regenachtige Nederland is. Schattingen door deskundigen van het opbrengstverlies in Nederland lopen uiteen van vrijwel nihil tot wel 10%. Terwijl sommigen experts adviseren de panelen één of enkele keren per jaar te laten reinigen, zeggen anderen dat dit niet nodig is of dat eenmaal per 5 jaar voldoende is. Het gevolg is dat het niet mogelijk is een effectieve schoonmaakstrategie te ontwikkelen.

Onderzoek naar vervuiling

Dit pilotproject draagt bij aan het ontwikkelen van een helder advies voor de schoonmaak van zonnepanelen in Nederland. De toename van de opbrengst door schoonmaken zal worden gemeten op ons bestaande zonnepark in de proeftuin van EnTranCe. Op het zonnepark van Ameland wordt gekeken naar de invloed van vervuiling door ganzen op de opbrengst. Tenslotte zullen aanvullende testen met de panelen in zonnetestcentrum van EnTranCe meer gedetailleerde informatie geven over de effecten van vervuiling op de opbrengst van zonnepanelen.

We zullen op systematische wijze bepalen wat het effect is van vervuiling van zonnepanelen op deze twee locaties en van schoonmaakfrequenties, op de energie-efficiëntie van panelen.

Langdurig onderzoek

Naar aanleiding van dit onderzoek hopen we in de toekomst meerdere zonneparken, op verschillende locaties in Nederland, gedurende langere periode te kunnen monitoren en analyseren, zodat meer algemene uitspraken gedaan kunnen worden.

Lectoraat Energietransitie en netwerken

Dit onderzoek vindt plaats onder het lectoraat Energietransitie en netwerken onder leiding van lector Martien Visser. Partners die deelnemen aan het onderzoek zijn:

  • Hartclass (professioneel reinigen van zonnepanelen)
  • Solarcentury (in dit project: monitoring van het Zonnepark Ameland)
  • Zonnepark Ameland (hebben last van ganzenpoep in het voorjaar)
Taal selecteren: