ENTER: Energy Transition Escape Room

De Energie Transitie Escape Room (Enter) is een mobiele unit die op verschillende plekken in de provincie kan worden neergezet. Het doel is om de complexiteit, urgentie en de omvang van de energietransitie inzichtelijk te maken. In de Enter spelen de bezoekers een live action team gebaseerd spel, dat bestaat uit verschillende opgaven die moeten worden opgelost om te kunnen ontsnappen uit de fossiele wereld waarin we nu zitten opgesloten en binnengaan in een duurzame en fossielvrije wereld.

Het idee voor de Energy Transition Escape Room is ingediend bij Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. Een organisatie die op zoek is naar eigenzinnige ideeën om het wonen, leven en werken in Groningen beter te maken. Lees hier het voorstel op de site van Toukomst.

Groningen is dé energieprovincie van Nederland en wil dat graag blijven. De provincie waar we als eerste afscheid nemen van fossiele brandstoffen en dan met name van het Groningse aardgas. We willen vooroplopen bij het ontwikkelen van alternatieven, zoals zon, wind, groen gas en waterstof. Die transitie vergt veel van ons en is niet alleen een technische opgave, maar ook een economische en een sociale. We zullen onze consumptiepatronen moeten aanpassen en iedereen moet meedoen.

De Energie Transitie Escape Room (Enter) is een mobiele unit die op verschillende plekken in de provincie kan worden neergezet. Het doel is om de complexiteit, urgentie en de omvang van de energietransitie inzichtelijk te maken. In de Enter spelen de bezoekers een live action team gebaseerd spel, dat bestaat uit verschillende opgaven die moeten worden opgelost om te kunnen ontsnappen uit de fossiele wereld waarin we nu zitten opgesloten en binnengaan in een duurzame en fossielvrije wereld. De Enter laat bovendien zien welke stappen we zelf kunnen zetten om de energietransitie te versnellen en hoe we een duurzame samenleving kunnen vormgeven.

De Enter is makkelijk verplaatsbaar, zodat zonder veel kosten evenementen en markten in de hele provincie Groningen bezocht kunnen worden. De Enter biedt, naast spelelementen, ook publieke educatie over duurzame alternatieven voor verwarming, verlichting, mobiliteit en andere vormen van energieverbruik. Bovendien tonen de educatieve elementen door middel van virtual en augmented reality de gevolgen die onze keuzes hebben op de korte en lange termijn. Zo geeft de Enter energie om gezamenlijk onze toekomst fossielvrij te maken.

De Enter wordt continu actueel gehouden doordat er jaarlijks groepen studenten (mbo, hbo en wo) nieuwe elementen aan toe zullen voegen. Zo zal de Enter een belangrijke rol spelen bij het benadrukken van de urgentie van de energietransitie, het verspreiden van kennis over energiekeuzes en het vergroten van de bereidheid om in actie te komen.

In de Enter werken diverse kennisinstituten en scholen samen met media en communicatiebedrijven om verschillende concepten uit te werken in spelvorm. De Enter biedt ook andere partijen experimenteerruimte om ideeën te genereren en te testen. Zo kunnen bedrijven op verschillende manieren actief meedoen met een jaarlijkse challenge voor scholieren en studenten. De Enter: een mobiele unit als open access platform om Groningen warm te maken voor een fossielvrije toekomst.

Taal selecteren: