Energy Kick Start Week 5 t/m 8 september

Opgeladen en vol energie beginnen we dit jaar met de Energy Kick Start Week! De studenten krijgen een introductie op het komende halfjaar en worden voorbereid op een minor of afstudeeropdracht in de energietransitie.

– English below –

Onderwijs

Vanuit de 7 minoren en 3 energie masters nemen de studenten deel aan de Energy Kick Start Week. De studenten worden begeleid door Green Ambassador Joline Teisman, oud student van de opleiding Energy for Society, nu werkzaam voor Bureau LEF. Zij krijgen verschillende gastcolleges van o.a. Jan-Jaap Aué, Ron de Vrieze en Henmar Moesker. Zij geven een introductie over de energietransitie, PESTEL elementen en de praktijkopdracht van de week.

Er wordt een ‘experttafel’ georganiseerd om de studenten van input te voorzien. Zij gaan in gesprek met verschillende experts binnen de energietransitie om informatie op te halen of deze te laten toetsen voor de opdracht. De beste oplossingen worden gepresenteerd aan een jury!

EnTranCe Centre of Expertise Energy

De organisatie van de Energy Kick Start Week is in handen van het Centre of Expertise Energy. Met onderwijs, onderzoek en innovatie levert de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een schone en duurzame energiesamenleving. Het Centre of Expertise Energy, met EnTranCe als proeftuin, vervult daarin een spil- en aanjaagfunctie.

Op 8 september wordt de Energy Kick Start Week afgesloten met een gezellige borrel onder het genot van een hapje en drankje!

Energy Kick Start Week 5 t/m 8 september

Recharged and full of energy, this year we’ll be starting the Energy Kick Start Week from 5 to 8 September! The programme has been put together by the Living Lab EnTranCe. The students get an introduction to the coming semester and are prepared for a minor or graduation assignment in the energy transition.

Education

From the 7 minors and 3 energy masters the students participate in the Energy Kick Start Week. The students are supervised by Green Ambassador Joline Teisman, a former student from the Energy for Society course who now works for Bureau LEF. They will receive various guest lectures from, among others, Jan-Jaap Aué, Ron de Vrieze and Henmar Moesker. They will provide an introduction to the energy transition, PESTEL elements and the practical assignment for the week.

An ‘expert table’ is organised to provide the students with input. They will talk to various experts in the field of energy transition to gather information or have it tested for the assignment. The best solutions will be presented to a jury!

EnTranCe Centre of Expertise Energy

The organisation of the Energy Kick Start Week is in the hands of the Centre of Expertise Energy. With education, research and innovation, Hanze UAS makes an important contribution to accelerating the transition to a clean and sustainable energy society. The Centre of Expertise Energy, with EnTranCe as a testing ground, fulfils a pivotal and driving role in this.

On 8 September the Energy Kickstart Week will be concluded with drinks and bites!

 

Taal selecteren: