Energy Kick Start Week online van start

Met 160 deelnemers is vanmorgen de Energy Kick Start Week van start gegaan. Deze editie niet met alle studenten een week in de Energy Barn maar een aangepast programma van drie dagen online.

De deelnemers zijn studenten die komend half jaar gaan afstuderen op een energie gerelateerd onderwerp bij Innovatiewerkplaats EnTranCe én eerstejaarsstudenten van de master Energy for Society, de European Master in Renewable Energy en de European Master in Sustainable Energy System Management.

Video Tour
Op het programma dinsdagochtend 1 september een lezing van Jan-jaap Aué, directeur EnTranCe | Centre of Expertise Energy en lector Waterstof toepassingen en Dr. Klaas Jan Noorman over energy transtion from a consultant’s perspective. Omdat we de studenten niet kunnen rondleiden op EnTranCe hebben Joline Teisman en Marloes Nieuwenhuis, studenten master Energy for Society, drie weken geleden een film opgenomen waarin ze ons als kijker de proeftuinlocatie laten zien. Ben je benieuwd? Bekijk hier dan de video tour.

Corona en de energietransitie
Vanaf dinsdagmiddag gaan de masterstudenten en de studenten van Innovatiewerkplaats EnTranCe uit elkaar en volgen zij ieder hun eigen programma. In deze programma’s gaan de studenten met een opdracht aan de slag waarbij Corona en de invloed op de energietransitie centraal staat en dit vanuit verschillende invalshoeken aan de orde zal komen. Naast studenten zullen ook verschillende stakeholders, experts en opdrachtgevers aan het programma deelnemen.

Innovatiewerkplaats EnTranCe
De organisatie van de Energy Kick Start Week is in handen van Innovatiewerkplaats EnTranCe onderdeel van EnTranCe | Centre of Expertise Energy. Met onderwijs, onderzoek en innovatie levert de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een schone en duurzame energiesamenleving. EnTranCe vervult daarin een spil- en aanjaagfunctie.

Taal selecteren: