Energie voor de buurt uit lokale biomassa? Haalbaarheidsstudie ontvangt KIEM 2020 subsidie

Elke gemeenschap zijn eigen Energy Transition Centre, waar lokale biomassa wordt verwerkt tot groene energie en compost. Dat is de toekomstdroom van onderzoekers Annet Jantien Smit en Jan-Peter Nap, die voor de haalbaarheidsstudie naar hun concept EnTranCe-for-a-Community recent door SIA een KIEM 2020 subsidie toegekend kregen.

Hoe kunnen we de transitie maken naar groene energie om meer klimaatverandering te voorkomen, èn het risico op aardbevingen verkleinen? Het antwoord zou goed kunnen liggen in een lokale circulaire economie. Doel van het project EnTranCe-for-a-Community is dat bewoners samen met hun nabije omgeving groene energie opwekken middels vergisting, en biocompost produceren. De vergisters kunnen worden geplaatst in een gemeenschappelijke kas, of andere ruimtelijke setting – afhankelijk wat aansluit op een lokaal project of behoefte. De biomassa kan bijvoorbeeld bestaan uit gemaaid bermgras van de gemeente, of keuken- en restaurantafval van huishoudens en lokale horeca.

Met een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in een Veelerveense kas, wordt onderzocht hoe kansrijk het plan is. Het pilotproject moet uitwijzen of dit nieuwe concept een aantrekkelijke uitbreiding kan zijn voor lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties. Kunnen buren, (horeca)ondernemers of telers uit de omgeving samen een kas, of andere ruimtelijke setting zoals een voedselbos, beheren waarin lokale biomassa wordt omgezet in groen gas en biocompost?

Schaalbaar concept
De haalbaarheid wordt op drie niveaus onderzocht: de bijdrage aan de lokale energietransitie, de bijdrage aan een lokale circulaire economie door verwaarding van lokale biomassa, en de bijdrage aan draagvlak en enthousiasme voor deze ontwikkelingen, door het nauw betrekken van lokale stakeholders bij de studie en daarna bij de eventuele implementatie. EnTranCe-for-a-Community is een schaalbaar concept en een echte proeftuin voor een betrokken omgeving. Een ruimtelijke setting in de vorm van bijvoorbeeld een kas gebruikt zonnewarmte voor de reactoren, houdt eventuele geur binnen, en is bruikbaar voor voedselproductie. Lokale ondernemers gebruiken de kas om bijvoorbeeld groenten, fruit of hop te kweken te voor bewoners, restaurants of kleine bierbrouwerijen in de buurt.

Samenwerkingsverband
Deze haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door een nieuw samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen en partners uit de coöperatieve en lokale energiesector, waaronder de Werkgroep Veelerveen, energiecoöperatie Thuysgas als adviseur, Groninger Energiekoepel GreK, Energie vanOns, Enki Energy, New Energy Coalition, GasTerra en de GasUnie.

De subsidie van KIEM 2020 is voor éénjarig verkennend onderzoek door hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met twee praktijkpartners, waarvan minimaal één mkb-bedrijf.

Taal selecteren: