Duurzame netwerken en toeval | Een blog door Ted Wildenberg

De bovenstaande titel vergt eerst wat uitleg alvorens ik in ga op de inhoud. Met duurzame netwerken bedoel ik niet een groen waterstof leidingnet of een groene stroom netwerk. Nee, ik bedoel hier het sociale netwerk mee waar vooral veel kennis gedeeld wordt en relaties tot stand komen op het gebied van duurzaamheid.

Blog

Door Ted Wildenberg

Toeval heeft in dit geval te maken met tijd en met tenminste twee gebeurtenissen. Voorbeeld: Ik heb drie jaar geleden een EHBO-kit gekocht en ik heb ‘m vandaag nodig gehad. In zo’n geval spreken we over “goed dat ik ‘m had liggen”. Als ik datzelfde kitje twee uur geleden gekocht had dan was het wel erg ‘toevallig’. Oftewel, hoe korter de tijd tussen de gebeurtenissen hoe sneller we geneigd zijn om het ‘toeval’ te noemen.

Nu de inhoud. Een aantal maanden gelden werden we, EnTranCe, benaderd door een bedrijf wat onderhoud uitvoert voor wooncoöperaties en andere grote vastgoedpartijen. Hun vraag klinkt eenvoudig “help ons met het verduurzamen van een aantal proefwoningen in opdracht van een wooncoöperatie”. Zij hadden hier al een andere partij voor ingeschakeld maar die kwamen met voorstellen die door de wooncoöperatie van tafel geveegd werden onder het mom van ‘veel te duur en te veel (breek)werk aan de woningen’. Het ging hier om een proef met als doel een oplossing te vinden voor het verduurzamen van woningen in een aantal wijken in Friesland.

Tja, hoe pak je dit nu aan? De woningen zijn redelijk geïsoleerd maar het aanleggen van een warmteterugwininstallatie, geforceerde ventilatie en/of vloerverwarming was dus niet mogelijk in verband met de breek- en verbouwkosten. Dat betekent dat een lage-temperatuur verwarming zoals de meeste warmtepompen dat zijn er niet in zit.

‘Toevallig’ hebben we op EnTranCe eind vorig jaar in het HEAT House een klant gehad die een nieuw type warmtepomp heeft getest. Het betreft een monoblock, dus alleen een buitendeel, die heel stil is en ook nog hoge temperaturen kan produceren. Voor de liefhebbers: een kleine 20 dBA stiller dan de gemiddelde buitenunit en we hebben 75˚C watertemperatuur gemeten. Dat betekent dat zo’n systeem een normale aardgas cv-ketel zou kunnen vervangen. Natuurlijk zat er ook een ‘maar’ aan en dat is dat het rendement nog niet zo hoog was. Het blijkt dat de besturing van hun warmtepompsysteem nog voor verbetering vatbaar is.

Wederom ‘toevallig’ zijn een vijftal heren twee jaar geleden afgestudeerd aan de Hanzehogeschool en zij zijn een bedrijfje begonnen in energie-meetsystemen, communicatie tussen slimme apparaten en, je raadt het al, besturingssystemen. Inmiddels is dit bedrijfje al uitgegroeid naar ruim 30 (!) medewerkers en heb ze een zakelijke relatie met een van de grote jongens op het gebied van ICT. Omdat dit bedrijfje ook in mijn duurzame netwerk zit heb ik ze benaderd met de vraag of zij zin zouden hebben om het besturingssysteem van de stille warmtepomp aan te pakken en dan niet alleen verbeteren maar meteen een nieuwe functie in de markt te zetten namelijk het automatisch en continue in laten stellen van de warmtepomp. De ‘AutoTune’ optie was geboren. Als de warmtepomp zichzelf zou kunnen instellen dan betekent dit minder installatiekosten en ook een beter rendement, hij stelt zichzelf immers continue in op de best passende stand!

Inmiddels had ik ook contact gehad met de opdracht gevende wooncoöperatie met het voorstel van de warmtepomp. Na een goed gesprek op EnTranCe met een vertegenwoordiger van de wooncoöperatie rolde daar ook nog een studentenopdracht uit namelijk het onderzoeken van duurzame opties op wijkniveau voor specifieke woonwijken van deze wooncoöperatie.

Uiteindelijk zijn we met alle partijen om de tafel gaan zitten en is daar een prachtig tweeledig project uit gerold: een aantal MKB-bedrijven gaan aan de gang om een zelfinstellende warmtepomp te ontwikkelen en in woningen te gaan testen en een groep studenten gaat aan de gang om alternatieve wijkoplossingen te bestuderen.

En dit ‘toevallig’ omdat er partijen zijn in het EnTranCe netwerk die vragen hebben. Oh ja, mocht je als student nog geïnteresseerd zijn om mee te doen aan deze studentenopdracht dan kan dit, de opdracht gaat uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021.

Nu is er nog zo’n geval met duurzame netwerken en ‘toeval’, dus als je nog zin hebt lees dan even door.

Een paar jaar geleden raakte ik geïnteresseerd in een Verticale As Wind Turbine (VAWT). In mijn geval is dat een rechtopstaande ‘wokkel’ die niet al te duur is en erg eenvoudig werkt.  Ze hebben niet zo’n hoog rendement maar door hun eenvoud zijn ze erg solide. Gekeken op de vooral Chinese websites maar ik kwam er niet helemaal uit. Enige tijd later was ik ‘toevallig’ op een bijeenkomst tegen windmolens want mijn vrouw zat ‘toevallig’ in de politiek in mijn gemeente. Bij deze bijeenkomst was een bedrijf aanwezig wat pleitte voor kleine ‘wokkels’ in plaats van grote wieken. Met de vertegenwoordiger van dat bedrijf gepraat maar daar bleef het bij.

Wederom ‘toevallig’ werd er een windmolenproject gestart (PUMSWINDT) op EnTranCe en in dat kader toch maar weer eens contact gezocht met de ‘wokkel’-partij. Samen met collega Ramon ben ik naar dat bedrijf gegaan en hebben een goed gesprek gehad. Uit dat gesprek bleek al gauw dat de molen op zich wel goed was maar de elektronica niet aan wensen voldeed. Ook nu bleef het daar weer bij totdat we een duurzaam evenement hadden in de Energy Barn, de afsluiting van het project Power-2-Flex. Het ‘wokkel’-bedrijf was ook uitgenodigd om te laten zien wat er mogelijk was en wederom in gesprek geraakt. Konden we op EnTranCe niet een aantal studenten laten werken aan het verbeteren van de ‘wokkel’-elektronica? Deze vraag heb ik neergelegd bij een aantal collega’s en deze zagen het wel zitten. Een stukje werktuigbouw om de wind te vertalen naar vermogen en elektronica om het vermogen te laten vertalen naar elektriciteit. Werktuigbouw vond het wel een beetje weinig maar er zaten wel mogelijkheden in.

Dat was het echter nog niet helemaal. Weleens gehoord van de Gate Tower Clio? De ‘vlammetjes’-toren langs de A28?

Een kunstenaar vindt dat deze toren een update kan gebruiken: van gasvlammen naar duurzame waterstof verlichting. Zijn idee is om VAWT’s, dus bijvoorbeeld de ‘wokkels’, de plaatsen in de toren en daarmee elektriciteit op te wekken. In een later stadium wordt deze elektriciteit omgezet naar waterstof zodat de elektriciteit beter opgeslagen kan worden. Daarna via brandstofcellen weer omzetten en zie daar, een duurzame verlichting.

De kunstenaar had gehoord van EnTranCe en kwam bij ons op bezoek om eens te kijken wat mogelijk was. Om een lang verhaal korter te maken heb ik de kunstenaar met ‘wokkel’-bedrijf in contact gebracht, gaan werktuigbouwkunde studenten de nodige constructieberekeningen maken en heeft het duurzame netwerk weer geleid tot samenwerking tussen partijen en studenten.

Waar duurzaam netwerken en ‘toevalligheden’ toe kunnen leiden en dat allemaal op EnTranCe!

Taal selecteren: