Duurzaam met warmte omgaan op de Vleijen | Een blog door Leen Al Omar Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan (IWP)

In Nederland hebben we in de wintermaanden warmte nodig voor het verwarmen van onze huizen. Momenteel doen we dit op gas, maar hoe kunnen we die warmte nou op een duurzame manier vergaren? Dat is een groot vraagstuk waar wij voor staan als onderzoeksteam. Wij gaan kijken hoe we warmte in de zomer kunnen opwekken en opslaan in het recreatiegebied de Vleijen gelegen op Ameland. Het onderzoeksteam bestaat uit Leen Al Omar Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan.

Het onderzoek
Wij doen onderzoek naar: ‘hoe we effectief warmte kunnen onttrekken uit het recreatiegebied de Vlijen’ en hoe ‘we deze warmte kunnen opslaan’. Ook kijken we naar de blauwalg problematiek in en rondom de recreatieplassen. Deze drie aspecten proberen we met elkaar te combineren in ons onderzoek. Door veel deskresearch, fieldresearch etc. te doen proberen we tot een oplossing te komen voor ons onderzoek.

Opdrachtgevers en begeleiders
Dit onderzoek doen wij bij Innovatiewerkplaats EnTranCe, die hebben een opdracht gekregen van De Waddencampus. En deze opdracht zo weer doorgespeeld aan ons als tweedejaars Civiele Techniek studenten. Sigrid Roep en Marijn Oud zijn onze opdrachtgevers/aanspreekpunt vanuit de Waddencampus. Ook vanuit de Hanzehogeschool worden we begeleid en geholpen door de heer Olaf Akkerman die specialist is in oppervlaktewateren. Ook worden we begeleid door de heer Meint Pops op het gebied van het onderzoek in het algemeen en portfolio opdrachten.

Hoe gaat het nu?
Met de informatie die we tot nu toe hebben gevonden, hebben we onze eerste bevindingen kunnen uitwerken. Zo hebben we kunnen vinden hoe energie opwek- en opslagsystemen werken. Met al deze informatie hebben we wat systemen vergeleken en gekeken naar welke het meest realistisch en toepasbaar is op de Vlijen.

Warmte opwekken
Voor het opwekken van energie is één systeem het best toepasbaar, namelijk het TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) systeem over. Bij dit systeem pomp je het bovenste laagje warme water naar een warmtepomp die deze warmte opwaardeert naar een hogere temperatuur. Dit warme water kan vervolgens tijdens koude maanden weer worden gebruikt voor douchen, afwassen etc. Dit warme water kan opgeslagen worden wat hieronder verder wordt toegelicht.

Warmte opslaan
Voor de opslag van warmte zijn er twee opties: WKO en Ecovat. Een WKO systeem is een warmte-koudeopslag in de grond. Je maakt een soort waterbellen in de grond, één is warm en één is koud. De warmte van de zomer sla je op in de waterbel en het koude water uit de koude bel gebruik je voor koeling van je huis. Zo kan je in de zomer gebouwen koelen en in de winter gebouwen verwarmen. De aarde om de waterbel functioneert als isolatie. Een Ecovat is een groot (vat) reservoir in de grond die je verwarmt in de zomer en/of met (dal) elektriciteit. Dit warme water gebruik je dan in de winter om je huis te verwarmen.

Strijd tegen blauwalg
Verder hebben we een zuiveringssysteem gevonden voor blauwalg, een helofytenfilter. Dit is een filter op natuurlijke basis waarbij het water wordt gepompt naar een hoger gelegen stuk land dat speciaal aangelegd is. Het stuk land bestaat uit speciale planten en verschillende soorten lagen grond. Dit zorgt er voor dat het water wordt gezuiverd. Hierna wordt het terug gepompt naar het water. Hierdoor wordt het onmogelijk voor blauwalg om te groeien. Deze oplossing staat los van het energievraagstuk.

Leen Al Omar Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan zijn tweedejaarsstudenten Built Environment en volgden hun stage (Buitenwerkplaats) bij IWP EnTranCe.

Taal selecteren: