Duurzaam Ameland: Twaalf jaar energietransitie in de praktijk

Binnen het onderzoeksproject Transforming Regions van ESTRAC (Energy Systems Transition Centre) hebben TNO en Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan naar de energietransitie van Duurzaam Ameland.

TNO en Hanzehogeschool Groningen hebben onderzocht wat het convenant Ameland tot nu toe heeft gebracht en wat Nederland ervan kan leren. De resultaten van deze ‘learning history’ zijn vervat in een onderzoeksrapport. Op basis van dat rapport heeft Ameland een toegankelijk geschreven boekje gepubliceerd en een flyer die op Ameland huis-aan-huis wordt verspreid. In het boekje staat de historische beschrijving van Duurzaam Ameland centraal, samen met de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. De flyer geeft een kort overzicht aan de hand van drie vragen: Wat is er bereikt? Wat staat op stapel? Wat hebben we geleerd? Het boekje en de flyer zijn gedrukt op papier dat gemaakt is uit landbouwafval.

Taal selecteren: