Diploma-uitreiking masterstudenten van de Master Energy for Society

Op 2 juni zijn 12 Masterstudenten van de Master Energy for Society afgestudeerd. 12 jonge mensen die hun studie en scriptie volbracht. Het zijn nu 12 nieuwe vakkundige energietransitie-collega’s in wie wij onze hoop en vertrouwen stellen, zodat het goed gaat in de wereldwijde energietransitie. (English in article)

– English below –

12 jonge mensen die de wereld een stukje mooier gaan maken. 12 geweldige studenten die de kennis en vaardigheden hebben geleerd om bruggen te slaan tussen alle verschillende stakeholders, belangen en disciplines die de complexiteit van de energietransitie kenmerkt. 12 change-agents die de verschillende talen van de energietransitie-specialisten hebben leren verstaan. 12 energietransitie facilitators, die weten een complexe verandering op een inspirerende manier te initiëren, te implementeren en te begeleiden.  12 energietransitie generalisten, die in staat zijn om op het juiste moment de juiste expertise in te brengen voor de complexe vraagstukken waarmee zij zijn belast. 12 nieuwe energietransitie collega’s, in wie wij onze hoop en vertrouwen stellen dat het goed komt met de wereldwijde energietransitie.

Tijdens de ceremonie zijn niet alleen 12 masterstudenten afgestudeerd, maar is ook de derde en laatste Frits Dröge scriptieprijs uitgereikt door een jury bestaande uit Wim van Gemert, de oprichter en geestelijk vader van EnTranCe en haar voorgangers, en Nienke Homan, algemeen directeur van Impact Hydrogen en bestuurslid van de Green Hydrogen Organisation. De jury beoordeelde de kwaliteit van het onderzoek, de leesbaarheid van het rapport, de multidisciplinariteit en de impact op het versnellen van de energietransitie.

De prijzen bestaan uit geldprijzen voor de drie genomineerden en voor de winnaar van de winnaars een kunstwerk van Margriet Blom, beeldend kunstenaar uit Leiderdorp (www.margrietblom.nl). De genomineerden waren Bob van Ulsen, Daan Hilgenga en Chen Yu Liang.

De winnaar van de winnaars was Chen Yu Liang voor haar scriptie met de titel: An ESG Strategy for Implementing LEED Green Building Certification in Taiwanese Convenience Stores. De jury complimenteerde haar vooral voor haar sterke focus op integratie en voor de kwaliteit van haar onderzoeksopzet.

On June 2nd, 12 Master students of the Master Energy for Society graduated. 12 young people who completed their studies and thesis. They are now 12 new skilled energy transition colleagues in whom we place our hope and trust so that things go well in the global energy transition.

On June the 2nd, 12 Master students of the Master Energy for Society were graduated. 12 young people who are going to make the world a bit more beautiful. 12 great students who have learned the knowledge and skills to build bridges between all the different stakeholders, interests and disciplines that characterises the complexity of energy transition. 12 change-agents who have learned to understand the different languages of the energy transition specialists. 12 energy transition facilitators, who know enough about a lot to initiate, implement and supervise a complex change in an inspiring way. 12 energy transition generalists, who are able to bring in the right expertise at the right time for the complex issues with which they have been entrusted. 12 new energy transition colleagues, in whom we place our hope and confidence that things will turn out all right for the global energy transition.

During the ceremony, not only 12 master students were graduated, but also the third and last Frits Dröge thesis award was awarded by a jury consisting of Wim van Gemert, the founding and spiritual father of EnTranCe and its predecessors, and Nienke Homan, Managing Director of Impact Hydrogen and board member of the Green Hydrogen Organisation. The jury assessed the quality of the research, the readability of the report, the multidisciplinarity and the impact of the research on accelerating the energy transition.

The prizes consist of monetary prizes for the three nominees and for the winner of the winners a work of art by Margriet Blom, visual artist from Leiderdorp (www.margrietblom.nl). The nominees were Bob van Ulsen, Daan Hilgenga and Chen Yu Liang.

The winner of the winners was Chen Yu Liang for her thesis with the title: An ESG Strategy for Implementing LEED Green Building Certification in Taiwanese Convenience Stores. The jury complimented her especially for her strong focus on integration and for the quality of her research design.

Taal selecteren: