De rol van de gemeente bij de implementatie van warmtenetten op grond van de Warmtewet 2.0 | een blog door Elynn Vulic (IWP)

Het klimaat gaat steeds verder achteruit. Om deze reden moet verdere opwarming van de aarde worden tegengegaan. Om deze reden is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de wereldwijde opwarming onder de 2 ˚C te houden. Nederland is akkoord gegaan met het Klimaatakkoord van Parijs en heeft daarna een nationaal Klimaatakkoord opgesteld waarin het doel is gesteld om de nationale broeikasgasuitstoot ten opzichte van het jaar 1990 in 2030 met 49% te reduceren. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zullen vele gebouwen en woningen van het aardgas af moeten.

Een warmtenet lijkt in veel gevallen een goed alternatief voor aardgas. Maar wat is een warmtenet nou precies? Een warmtenet is een distributienetwerk van ondergrondse leidingen waardoor warm water stroomt. Het warme water is afkomstig van een warmtebron uit de buurt, bijvoorbeeld aardwarmte. Met warmtenetten kunnen gebouwen en woningen worden verwarmd. Om het beoogde doel in 2030 te kunnen bewerkstelligen moet het Rijk in het begin van januari 2022 nieuwe wetgeving in gang zetten waarin de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de aanleg en exploitatie van warmtenetten duidelijk moeten worden omschreven. Gemeenten krijgen op grond van het voorstel van die nieuwe wetgeving, de Warmtewet 2.0, een regierol bij de implementatie van warmtenetten.

De titel van mijn afstudeeronderzoek staat hierboven beschreven en is in opdracht van Innovatiewerkplaats EnTranCe uitgevoerd. Begin dit schooljaar in september begon ik met mijn afstudeeronderzoek. Tijdens mijn studie heb ik nooit te maken gehad met het energierecht. Ik heb voornamelijk privaatrechtelijke vakken gevolgd en de minor Healthy Ageing. Een afstudeeronderzoek in dit rechtskader was voor mij dan ook een uitdaging. Ik houd echter van een uitdaging en ben deze dan ook aangegaan. Omdat ik nog geen kennis had van het energierecht en van tevoren eigenlijk nog niet eens goed wist wat een warmtenet precies was, heb ik mij van tevoren goed moeten inlezen.

Tijdens mijn onderzoek heb ik daarom allereerst onderzocht wat een warmtenet precies is en hoe het technisch in elkaar steekt. Tevens heb ik gekeken naar wat er in het voorstel van de nieuwe Warmtewet staat omschreven. Het was voor mijn onderzoek niet zozeer van belang om de wet- en regelgeving van de nu nog huidige Warmtewet in kaart te brengen aangezien er op grond van de nieuwe Warmtewet veel dingen zullen gaan veranderen. Ik heb voornamelijk in kaart gebracht wat voor plichten er in het voorstel van de Warmtewet 2.0 en verschillende kamerbrieven staan omschreven voor de gemeenten in Nederland. Tevens heb ik verschillende experts geïnterviewd om wat meer over de Warmtewet 2.0 te weten te komen. Tijdens het praktijkdeel van mijn onderzoek heb ik verschillende personen van verschillende gemeenten in Nederland geïnterviewd die zich met deze ontwikkelingen bezighouden. Aan de hand van die interviews heb ik in kaart gebracht in hoeverre de aanpak van de gemeenten verschillen en in hoeverre zij klaar zijn voor de rol die aan hen wordt opgelegd.

Vanwege COVID-19 heb ik alle interviews via digitale kanalen moeten houden. Dit was echter voor mij geen belemmering. Ik heb namelijk gemeenten gesproken over heel Nederland dus het was gemakkelijker om dit digitaal te doen. Het was echter wel wat lastig om contact te leggen met iemand van een gemeente omdat zij kampen met hevige drukte. Om deze redenen ben ik hier vrijwel in het begin al mee begonnen waardoor ik genoeg gemeenten heb kunnen interviewen.

Elynn Vulic is vierdejaarsstudent HBO-Rechten. Elynn deed haar afstudeeronderzoek bij Innovatiewerkplaats EnTranCe – thema Energy Governance.

Als afsluiting van een bijzondere IWP-ervaring bij de Innovatiewerkplaats EnTranCe hebben we onze studenten gevraagd een blog te schrijven over hun opdracht/project. Deze hebben we verzameld in een boekje. In dit digitale boekje nemen de studenten je mee in hun leerproces en de resultaten daarvan en vertellen ze over de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Bekijk hier het boekje.

Taal selecteren: