Corona en onze CO2-emissie – een blog door lector Martien Visser

Je zou het te midden van alle ellende bijna vergeten. We moeten dit jaar van de rechter ook nog aan een CO2-doelstelling voldoen. Onze maximale CO2-emissie moet dit jaar tenminste 25% lager zijn dan in 1990.

Een blog geschreven door Hanzehogeschool lector Energietransitie Martien Visser

Alle seinen stonden op rood. Een onhaalbare eis. Maar zie: plotsklaps is dat veranderd. Elk nadeel heeft een voordeel, aldus een bekende filosoof. Dat blijkt nu ook weer. Door Corona zijn we veel minder gaan rijden, minder gaan consumeren en veel gebouwen zijn gesloten. Ons energieverbruik is daardoor snel gedaald.

Dat was niet de enige meevaller bij onze CO2-emissies. Zo was het een relatief warme winter, waardoor er minder aardgas nodig was om onze gebouwen te verwarmen. Bovendien is de aardgasprijs in Europa momenteel heel laag, waardoor kolencentrales worden weggeconcurreerd door gascentrales. Dat scheelt een flinke CO2-slok op een borrel. En last but not least is er een groeiend aandeel hernieuwbare energie, waarbij vooral zonnepanelen alle records gebroken hebben.

Tot eind april verwacht ik dat we ten opzichte van 2019 circa 8 Mton CO2 zullen besparen. Ter vergelijking, onze CO2-emissie in 2019 was ongeveer 180 Mton en daar moest volgens het Urgenda-vonnis dit jaar 14 Mton van af. Met dit tempo gaan we dat vonnis gemakkelijk halen. Ook als gedurende de rest van het jaar langzaam maar zeker alle Corona-maatregelen worden opgeheven. Een geluk bij een ongeluk.

Formeel heeft de rechter, als ik het vonnis goed lees, alleen een uitspraak heeft gedaan over 2020. Of zij dat ook zo bedoeld heeft weet ik niet. In elk geval lijkt he me niet netjes om volgend jaar meteen weer vol op de pedalen te gaan. Dat dreigt natuurlijk wel, wanneer onze hoop tenminste uitkomt dat Corona dan is verslagen. Trouwens, ook goede kans dat de winter niet zo warm is en wanneer de Chinese economie weer op gang komt, dan is het wellicht afgelopen met het goedkope vloeibare aardgas dat de Europese markt dit jaar bestormt.

Het kabinet heeft daarom recent een aantal maatregelen aangekondigd om onze emissies ook volgende jaren vergaand terug te brengen, zoals extra investeringen in energiebesparing, meer hernieuwbare energie en een beperkingen aan het gebruik van kolencentrales. Of het voldoende is, we zullen zien. Eerst de Corona crisis maar eens overwinnen.

Een ding blijft hangen. Namelijk welk een geweldige inspanning een westerse samenleving moet doen om door gedragsverandering haar CO2-emissie terug te brengen. Bij een levensgevaarlijk virus lukt dat nog wel, hoewel met moeite en het begint al te kraken. Van de opwarming van de aarde hebben we voorlopig echter weinig last en het is zeker niet levensbedreigend.

Natuurlijk, we zullen ons consumerende gedrag moeten aanpassen. Maar laten we daar niet al ons heil van verwachten. We moeten daarom zuiniger om gaan met energie. We moeten nieuwe schone technologieën ontwikkelen en inpassen in ons energiesysteem. Daarbij is van groot belang dat de consument ontzorgd wordt en niet veel meer gaat betalen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. Een mooie klus voor deze en volgende generaties Hanze studenten om daar aan bij te dragen.

Taal selecteren: