Building the renewable energy entrepreneurship ecosystem in the Energy Valley (in Dutch)

Here’s the thing: It’s time for a renewable energy scalerator!

van Wietze van Dijk via duurzaamfinancieelmanagement.nl

Energie wordt gratis, dat las ik onlangs in het Financieel Dagblad. Zonne-energie biedt zoveel mogelijkheden voor de toekomst dat door verschillende “experts” wordt genoemd dat er in de toekomst (voorspellingen variëren tussen de 15 en 25 jaar) een overvloed aan energie is, en dat dit voor iedereen op de wereld gratis zou kunnen zijn. Maar om zoveel duurzame energie te produceren zijn er nog zeer grote stappen nodig, en hiervoor zijn energy scale-ups onmisbaar.

Energie is een van de belangrijkste voorzieningen die wij als mensen nodig hebben om te kunnen leven zoals we leven. Menigeen staat er niet bij stil hoe belangrijk en vooral hoe groot deze energiemarkt is. Zelf stond ik hier eigenlijk vrijwel nooit bij stil.

Met mijn afstudeeronderzoek voor de gemeente Groningen ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is om de overstap te maken van fossiele energie naar duurzame energie. Mijn onderzoek dat op renewable energy scale-ups is gericht gaat hierop in. In mijn onderzoek definieer ik scale-ups als succesvolle startups die actief zijn in de duurzame energiesector, een grote groei doormaken en hierbij niet inleveren op de kwaliteit van de dienst of het product. Tevens dient het bedrijf voor mijn onderzoek gevestigd te zijn in Noord-Nederland.

Bij de start van mijn onderzoek had ik zelf de verwachting dat er voldoende energiebedrijven bezig zouden zijn met duurzame energie op een schaalbare manier. Tot mijn verbijstering bleek dat veel ondersteunende organisaties als de Energy Academy en de Cube050 voornamelijk gericht zijn op het starten van een zogenoemde startup en niet zozeer op het doorgroeien van startup naar scale-up. Dit terwijl scale-ups doorgaans meer banen genereren en vaak een beter perspectief bieden, dit in rendement op vermogen en de gerealiseerde opgewekte energie.

Om voldoende duurzame energie op te wekken waardoor iedereen van gratis energie kan worden voorzien, zijn er (meer) energy scale-ups nodig. Een energy scale-up programma zou hierbij kunnen helpen. Bij een scale-up programma worden workshops gehouden, vinden peer-to-peer sessies plaats en zijn er mentoren die entrepreneurs ondersteunen. Anders dan bij startup programma’s wordt in een scale-up programma gewerkt met startups met een proof-of-concept en ligt de focus veel meer op het opschalen van de onderneming. Waarom is er een renewable energy scale-up programma nodig in Noord-Nederland?

Energy scale-ups kunnen meer voorzien in schaalgrootte dan startups, en zullen daardoor meer duurzame energie kunnen leveren of verduurzamen. Een scale-up programma kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een startup naar succesvolle scale-up.

  1. Energy scale-ups kunnen meer voorzien in schaalgrootte dan startups, en zullen daardoor meer duurzame energie kunnen leveren of verduurzamen. Een scale-up programma kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een startup naar succesvolle scale-up.
  2. Voor het gehele renewable energy ecosysteem in Noord-Nederland kan het ontwikkelen van een scale-up programma resulteren in een betere ondersteuning voor entrepreneurs bij het opschalen van startup naar scale-up. Voor Noord-Nederland kan dit leiden tot meer succesvolle renewable energy scale-ups die banen genereren en rendementen behalen voor investeerders. Maar belangrijker nog wordt er een grotere slag geslagen in het produceren van duurzame energie.
  3. Voor het leveren van producten en diensten op een grote schaal is vaak veel geld nodig. In een recent artikel van the Wall Street Journal, op basis van het onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology, wordt aangegeven dat de clean energy sector juist minder aantrekkelijk is voor venture capitalisten dan andere sectoren. Dit komt voornamelijk door de lage rendementen. Een scale-up programma kan scale-ups ondersteunen bij het werven van financiering en dit in betere banen leiden.

Een energy scale-up programma, ofwel scalerator, waar de focus meer ligt op scale-ups dan startups zou een oplossing kunnen bieden voor het aanreiken van financieel vermogen, kennis en samenwerking tussen bedrijven, entrepreneurs en instellingen, zodat er meer startups ook daadwerkelijk uitgroeien tot scale-ups en daardoor een betere bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van duurzame energie.

Over de auteurs:

Wietze van Dijk (wietze_vdijk@live.nl) is onlangs afgestudeerd als bedrijfseconoom bij het Instituut voor Financieel-Economisch Management (FEM) aan de Hanzehogeschool te Groningen. Zijn afstudeer-adviesrapport onderbouwt op basis van interviews met renewable energy scale-ups en experts diverse maatregelen om het presteren van renewable energy scale-ups in Noord-Nederland te bevorderen.

Annet Jantien Smit (a.j.smit@pl.hanze.nl) is Hogeschooldocent Onderzoek bij het lectoraat van FEM en is initiator en begeleider van afstudeerders binnen het onderzoeksprogramma “Building the renewable energy entrepreneurship ecosystem in the Energy Valley”

Support:

Ons onderzoeksprogramma wordt gesteund door de volgende instanties als opdrachtgever voor de bovenstaande afstudeeropdrachten: Gasterra, Gemeente Groningen, Energy Academy Europe.

Selectie uit gebruikte literatuur:

Isenberg, D., and Onyemah, V. (2016) Fostering scale-up ecosystems for regional economic growth. Innovations case narrative: Manizales-mas and Scale-up Milwaukee. Innovations: Technology | Governance | Globalization, 11 (1-2): 60–79.

Website voor gratis PDF Scale-up ecosystem artikel Isenberg: http://www.mitpressjournals.org/toc/itgg/current

Aulet, B. & Murray, F. (2013). A tale of two entrepreneurs: Understanding differences in the types of entrepreneurship in the economy. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2259740 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2259740

Taal selecteren: