Wanneer zijn we klaar met de energietransitie? Door Ted Wildenberg

Eigenlijk is het antwoord op deze vraag heel makkelijk: nooit. Dat is natuurlijk iets te kort door de bocht maar geeft wel aan dat er toekomst in zit! Eerst een stukje geschiedenis.

Een blog door Ted Wildenberg

Enkele duizenden jaren geleden begonnen we met de eerste energietransitie namelijk het vuur. Als mensen waren we in staat om vuur te bewaren en het zelfs te maken. We konden daarmee onszelf verwarmen en ook ons voedsel beter bereiden. Als brandstof hadden we al het toen aanwezige brandbare materiaal en dat waren vooral planten en bomen.

Later ontdekten we dat we ook andere producten konden laten branden zoals oliën en wisten we ook warmte vast te houden of zelfs te verspreiden bijvoorbeeld in de vorm van warm water. Wist je dat er in de Romeinse tijd er zelfs al een vorm van centrale verwarming was door middel van warm water?

Na het vuur d.m.v. plantaardige (bovengronds) aanwezige brandstoffen vonden we onder de grond brandstoffen zoals olie en later ook gas. Ook deze brandstoffen zijn afkomstig van planten maar liggen al miljoenen jaren opgeslagen onder de grond. Dit noemen we de fossiele brandstoffen. De laatste eeuwen halen we deze brandstoffen naar boven en verbranden ze en komt al die ondergronds opgeslagen koolstof vrij in de vorm van CO2 zodat we de huidige concentraties in de atmosfeer behoorlijk aan het verstoren zijn.

Als we nu geen CO2 meer produceren vanuit fossiele brandstoffen zijn we dan klaar? Is de energietransitie dan geslaagd? Ja en nee! Ja, we voegen geen fossiele CO2 meer aan de atmosfeer. Maar hoe zit het dan met ons verbruik? Op dit ogenblik stijgt de energieconsumptie per persoon of per land steeds meer en moeten we die energie ergens vandaan halen. Moeten er dan nog meer windmolens komen, nog meer zonneweides? Of moeten we slimmer met de energie omgaan, minder gaan verbruiken, andere en vooral zuiniger technieken gaan gebruiken, efficiëntere en esthetisch mooiere opwekkingstechnieken ontwikkelen, noem het maar op. Eigenlijk doen we beide nu al maar we zijn nooit klaar hiermee en dus zal de energietransitie ook nooit tot een einde komen.

 

Taal selecteren: