BioPower2Gas genomineerd voor RAAK-award 2018

Het project BioPower2Gas van de Hanzehogeschool Groningen is een van de zes genomineerde projecten voor de prestigieuze RAAK-award 2018. De RAAK-award is bedoeld voor toonaangevend en praktijkgericht onderzoek op een Nederlandse hogeschool.

DIRECT STEMMEN

Onderzoekers Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen methode voor groene methaan. Nederland gaat meer en beter gebruik maken van zonne- en windenergie. Maar het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. En als het waait of de zon schijnt, dan is dat niet altijd op de momenten dat we de meeste behoefte hebben aan energie. Hoe zorgen we ervoor dat die energie beschikbaar is wanneer we die nodig hebben? Het genomineerde project BioPower2Gas werkt aan een mogelijke oplossing door nauwe samenwerking in een consortium van kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research, New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen), MKB (BioClear Earth, Dirkse Milieu Techniek, Enki Energy) en grote industriële partners (GasTerra, Gasunie, Enexis). Het project staat onder leiding van dr. ir. Jan-Peter Nap, lector ‘Life Sciences en Duurzame energie’ van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen.

Aardbevingsvrij (aard)gas
Onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen hebben op laboratoriumschaal een methode ontwikkeld om elektriciteit via waterstof om te zetten in windzonnegas; dat is groene methaan. Dit is precies hetzelfde gas als aardgas, maar winning ervan leidt niet tot aardbevingen omdat het niet uit de bodem komt. Zonne- en windenergie worden omgezet in groene waterstof door middel van elektrolyse: ‘power-to-gas’. Vervolgens wordt deze waterstof met behulp van micro-organismen omgezet naar groene methaan of windzonnegas. Voor de omzetting naar windzonnegas hebben de micro-organismen kooldioxide nodig, het beruchte broeikasgas. De gekozen benadering slaat al met al drie vliegen in één klap: buffering van groene elektriciteit, opslag van kooldioxide en goed gebruik van de Nederlandse kennis en kunde van (aard)gas en biogas. BioPower2Gas is een van de mogelijkheden om duurzame energievoorziening in het Nederland van de toekomst te realiseren.

RAAK-award
De winnaar van de RAAK-award 2018 wordt bekend gemaakt op het grote congres van regieorgaan SIA (Stichting Innovatie Alliantie) op 15 november 2018 in Nieuwegein.

Taal selecteren: