Vermijden van gevaarlijke klimaatverandering met Yvo de Boer

Hoewel president Trump heeft beloofd het klimaatakkoord van Parijs te verlaten, mag Brazilië zich bij hem aansluiten. Een grote minderheid denkt dat klimaatverandering een hoax is en de acties ondernemen die mensen over de hele wereld willen is een strijd. De uitstoot van broeikasgassen is hoger dan ooit tevoren, onze verslaving aan fossiele brandstof is hardnekkig.

Waarom een ogenschijnlijke no-brainer zo’n worsteling blijkt te zijn

Wat is het probleem? Het probleem is dat we vastzitten in een extreem economisch model van fossiele brandstoffen. Dat alternatieve technologieën op de markt worstelen en dat overheden en consumenten niet bereid zijn om de juiste keuzes te maken, zeker niet als daar een prijskaartje aan hangt.

Was het maar zo eenvoudig! Eigenlijk zijn de uitdagingen die een ambitieuze klimaatactie in de weg staan complex en enorm divers van aard: politiek, economisch, geografisch, klassegerelateerd en historisch, om er maar een paar te noemen. Dit betekent dat we oplossingen moeten vinden voor meerdere problemen (of schaakborden, als je wilt). Tijdens de Barn Talk op woensdag 6 maart hoopt Yvo de Boer dit complexe web dat we als samenleving weven kunnen begrijpen, bespreken en misschien zelfs ontwarren.

Wie is Yvo de Boer?

Yvo de Boer is onlangs benoemd tot President of the Gold Standard Foundation, die werkt door certificering om maximale bedrijfsimpact te garanderen voor klimaatactie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Yvo is ook een Partner bij SRI Executive, waar hij zich richt op het werken met ontwikkelingsbureaus om ervoor te zorgen dat hun strategie en organisatiestructuur zijn afgestemd op hedendaagse uitdagingen.

Van 2014 tot 2016 was hij directeur-generaal van het Global Green Growth Institute (GGGI), een internationale organisatie op basis van verdragen met 28 lidstaten, die momenteel in 25 landen werkt aan de ontwikkeling en implementatie van strategieën voor groene groei. Daarvoor was dhr. De Boer onder andere voorzitter van KPMG voor klimaatverandering en duurzaamheidsdiensten en was hij uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.

Taal selecteren: