Barn Talk | Vakonderwijs als sleutel voor de energietransitie: opleiden, opleiden, opleiden!

Waar halen we die tienduizenden, goed opgeleide professionals vandaan die we nodig hebben voor de energietransitie? Afgelopen woensdag 4 november sprak een volle tafel met vakmensen over de vakmensen die er nodig zijn om de energietransitie niet af te remmen. Uiteindelijk was de belangrijkste conclusie: Er is meer samenwerking en praktijkervaring nodig om mensen de juiste opleiding te bieden.

Barn Talk in het kort

Marieke Abbink – directeur van New Energy Coalition – stelde in haar presentatie dat we makkelijk alle techniek kunnen optuigen die er nodig zijn voor de energietransitie maar als er vervolgens geen mensen zijn die de installaties kunnen plaatsen, onderhouden en ontwikkelen dan zijn we uiteindelijk nergens.

De Gasunie maakt een grote ontwikkeling door op het gebied van waterstof, delen van het huidige netwerk kunnen straks voor het transport van waterstof worden gebruikt. Hier is echter nog veel voor nodig. Helmie Botter – Manager Commerce & Regulation Gasunie Transport Services – geeft aan dat nu nog lang niet alle kennis in huis is, dit is voor de ontwikkeling van deze markt hard nodig.

Anja Hulshof – Programmamanager Energy College – en Ans Assies – Programmamanager Energieonderwijs EnTranCe zitten beiden in het onderwijs, MBO & HBO. Ans geeft duidelijk aan dat het betrekken van het MKB en de integratie van MBO en HBO hard nodig is om studenten te laten doorstromen en de juiste praktijkervaring te kunnen faciliteren. Anja kijkt hierbij ook specifiek nog naar de Gasunie: Uiteindelijk is het heel belangrijk om in samenwerking met bedrijven het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk maken, hiervoor moeten studenten echt in de praktijk ervaring op kunnen doen zoals bijvoorbeeld bij de Gasunie.

Marcel Koenis – Business development directeur EnTranCe – geeft in het gesprek aan dat het omscholen en een leven lang leren hierbij voor de nieuwe generatie vakmensen erg belangrijk is.

Bekijk de Barn Talk

 

Inhoud Barn Talk

De ene na de andere krantenkop verschijnt over het gebrek aan vakmensen voor de energietransitie. Dit remt de transitie maar hoe train je de mensen voor banen die zo razendsnel veranderen? Kunnen we mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt hier goed bij betrekken? Bij EnTranCe komen studenten al vroeg in hun opleiding met de energiewereld in aanraking, hoe kunnen we dit nog beter faciliteren? Tijdens deze Barn Talk is uitgebreid besproken we wat we moeten doen om de energietransitie niet te laten afremmen.

Samenwerking

Vijf professionals hebben besproken hoe meer regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid ervoor kan zorgen dat onze jonge professionals beter opgeleid worden. Gastspreker Marieke Abbink, directeur New Energy Coalition gaf een presentatie over de mogelijkheden die zij ziet. Het panel is samengesteld met vrouwen uit het VIEN netwerk ‘Vrouwen in Energie Noord-Nederland’. Zij hebben een debat gevoerd onder leiding van gespreksleider Marcel Koenis.

 

 

Gastspreker

Marieke Abbink
Directeur New Energy Coalition

Panellid

Helmie Botter
Manager Commerce & Regulation Gasunie Transport Services

Panellid

Anja Hulshof
Programmamanager Energy College

Panellid

Ans Assies
Programmamanager Energieonderwijs EnTranCe

Gespreksleider

Marcel Koenis
Business development directeur EnTranCe – Centre of Expertise Energy

Taal selecteren: