Barn Talk Podcast: De coronacrisis en de arbeidsmarkt

De eerste Barn Talk podcast is een feit, we beginnen met een mooi gesprek over de arbeidsmarkt in relatie tot de coronacrisis en de energietransitie. Door de crisis loopt de arbeidsmarkt naar alle waarschijnlijkheid een flinke deuk op, maar hoe kunnen we hiervan profiteren? Er moesten al veel mensen geschoold worden om de energietransitie tot een succes te maken, is dit dan een kans of alleen een bedreiging? Luister nu via onderstaande audiospeler de hele podcast.

Kansen? Bedreigingen?

Harm van Lieshout, lector human capital bij de Hanzehogeschool Groningen benadrukt dat een crisis er al aan zat te komen in de theorie van de 7 vette en de 7 magere jaren. Kan het dan maar beter even hard gaan? En gaat het dan snel weer beter? Of komt corona er bij? En hoeveel bedrijven ervaren problemen of verwachten problemen? Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord benadrukt dat het naïef is om te denken dat je zo maar iedereen kan omscholen maar dat ook niet alles stil ligt. Grote bedrijven met reserves kunnen nu de energietransitie een extra zetje geven door de juiste investeringen te doen. Leni Beukema, lector duurzaam HR, merkt daarbij op dat een belangrijk potentieel in duurzame arbeidskrachten zoals de mindervaliden hierin niet vergeten moeten worden. Jan-jaap Aué, directeur van EnTranCe – Centre of Expertise Energy is een echte optimist maar het staat natuurlijk vast dat de energietransitie een enorme investering is, wat gebeurt er met alle ambities als die investering onder druk komt te staan?  Martijn Kleverlaan, manager energietransitie NAM, ligt het toe vanuit het perspectief van de NAM. Buiten kijf staat dat de gaswinning in Groningen stopt maar belangrijk is wel dat de transitie zich op meerdere vlakken afspeelt en in grote maar ook vooral in kleinere coöperaties. Nu niet bezuinigen is een gedeelde mening en hoe zit het met de reserves van de provincie Groningen, kunnen die ingezet worden voor de energietransitie?

Een gesprek tussen het bedrijfsleven, lectoren en de ondernemersorganisatie van Noord Nederland. Wij zijn nu aan zet wat betreft de vernieuwing, nu nog de zo nodige verbindingen maken.

Deelnemers aan het gesprek

Jan-jaap Aué

Directeur EnTranCe – Center of Expertise Energy

..

Ton Schroor

Directeur VNO-NCW MKB Noord

..

Martijn Kleverlaan

Manager energietransitie NAM

 

..

Leni Beukema

Lector duurzaam HR bij de Hanzehogeschool Groningen

 

 

..

Harm van Lieshout

Lector human capital bij de Hanzehogeschool Groningen

 

 

..

Marcel Koenis

Business development directeur – EnTranCe – Centre of Expertise Energy

 

 

..

Taal selecteren: