Hoe twijfelbrigades klimaatbeleid en de energietransitie vertragen met Jan Paul van Soest

Wetenschappelijk gezien is het helder: de aarde warmt open dat komt door de mens. Niettemin hebben twijfelbrigades met succes klimaatbeleid weten uit te stellen door de klimaatwetenschap stelselmatig te ondermijnen. Doen voorstanders van de energietransitie het eigenlijk wel beter?

Gevestigde belangen en marktideologen kopieerden met succes het lobbyrecept van de tabaksindustrie. Maar doen de transitievoorstanders het beter? Wel maximaal 2 graden opwarming, maar geen CO2-afvang en opslag, geen biomassa, geen windmolens in de buurt en aardwarmte is ook al dubieus. Dit staat centraal tijdens de lezing van Jan Paul van Soest. Jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal.

Over Jan Paul van Soest

Jan Paul van Soest is altijd op zoek naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Zijn expertise ligt in het oplossingen brengen bij complexe maatschappelijke onderhandelingsprocessen. Hij publiceert hierover regelmatig stukken en naast zijn werkzaamheden als onderzoeker, idee-ontwikkelaar en adviseur is hij ook een veel gevraagd voorzitter en spreker bij duurzaamheidsbijeenkomsten. Nadat hij het eerste rapport van de Club van Rome had gelezen besloot van Soest Milieuhygiëne te studeren in Wageningen. Sinds 1974 houdt hij zich met weinig anders dan duurzaamheid bezig. Hij is lid of lid geweest van tal van besturen, raden en commissariaten, zoals bijvoorbeeld De Groene Zaak en het Triodos Groenfonds.

Taal selecteren: