Barn Talk 5 oktober | De Energiemarkt

De stroomprijzen vliegen door het dak en de overheid grijpt in. Dit roept veel vragen op bij de gehele samenleving. In de Barn Talk van 5 oktober gaan we daarom in debat over de energiemarkt.

Nu de stroomprijzen door het dak vliegen zijn de beperkingen van het huidige ontwerp van de energiemarkt blootgelegd. Dit roept veel vragen op bij de gehele samenleving. In de Barn Talk van 5 oktober gaan we daarom in debat over de energiemarkt. Is de energiemarkt vanuit het juiste perspectief georganiseerd? Wat zijn de economische en juridische spelregels die gelden? En draagt het huidige marktsysteem positief bij aan de energietransitie?

De economische kant van de energietransitie

Duidelijk is dat er behoefte is aan meer inzicht in hoe energiesystemen en -markten werken en hoe het overheidsbeleid daarop inwerkt. Machiel Mulder, hoogleraar Energie-Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, schuift aan als tafelgast om context te schetsen. Hoe kan het bijvoorbeeld dat huishoudens niet dezelfde marktpositie hebben als grootverbruikers? En waarom betalen vervuilende bedrijven helemaal geen belasting over gas?

Overheidsingrijpen

De Nederlandse overheid signaleert de tekortkomingen van het huidige systeem en gaat ingrijpen in de energiemarkt. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat te gaan doen met een prijsplafond. Voor een gemiddeld gebruik van gas en elektriciteit betalen huishoudens een verlaagd tarief. Pas daarboven gelden hogere prijzen. Ron Wit, directeur Energietransitie bij Eneco, is namens de energieleverancier betrokken bij de reparatieplannen van het kabinet. Hij licht toe wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn. Is een structurele hervorming van de energiemarkt noodzakelijk?

Meld je aan en woon de Barn Talk live bij!

De Barn Talk is (gratis) bij te wonen in de Energy Barn te Groningen (beperkt aantal zitplaatsen, vol = vol). Na de uitzending is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel, waarvoor drankjes en happen klaarstaan. De Barn Talk van 5 oktober is in het Nederlands.

Aanmelden kan hier.

Datum: 5 oktober 2022 16:15 -17:15 uur
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17 (aanmelden verplicht)
Livestream: de Barn Talk is ook te volgen via een livestream. Meer informatie volgt.

Taal selecteren: