Barn Talk 2 maart | Raadsleden: radeloos over energiearmoede?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Om te polsen hoe gemeenteraadsleden strijden tegen de energiearmoede in hun omgeving, voelen masterstudenten van de Hanzehogeschool deze lokale politici aan de tand over hun toekomstvisie. Hoe staat het er voor met hun invloed, kennis en lef?

Waar het (landelijke) Rijksbeleid de grote lijnen uitzet voor de energietransitie, heeft het lokale raadslid weinig speelruimte om hier een eigen invulling aan te geven. Terwijl de energiearmoede zich onder hun ogen afspeelt en zij vanuit de bevolking de onmacht en onvrede voelen. De beslissingen op landelijk niveau genomen, pakken op lokaal niveau soms verkeerd uit. Te denken valt aan de gasprijzen of bouw van grote windparken: wat kan een raadslid hieraan doen? Hoe tackelen zij de energiearmoede en behalen ze lokaal resultaten in de energietransitie?

En wat hebben ze van energieprofessionals of -onderzoekers nodig in advies of kennis om de juiste langetermijnkeuzes te maken? Verder onderzoeken we welke invloed de gemeenteraadsleden kunnen uitoefenen op het Rijk mbt de transitie: wordt er gelobbyd wanneer zij vastlopen in het uitoefenen van hun werk? Wat doet het Rijk wanneer men lokaal vastloopt in uitvoering?

De Barn Talk vindt plaats op woensdag 2 maart 2022 en zal van start gaan om 16.15.

Barn Talk 2 maart | Live bijwonen of te volgen via livestream

De uitzending duurt van 16:15 – 17:30 uur en is bij te wonen in de Energy Barn te Groningen met een corona-toegangsbewijs. Klik hier om je aan te melden voor het live event. Ook kun je de Barn Talk volgen via een livestream.

Energy Barn - energietransitie
Taal selecteren: