Barn Talk 12 april | Towards Renewable Molecules

Een Barn Talk over de moleculaire revolutie in energie en grondstoffen.

De energietransitie en de grondstoffentransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide transities zijn gericht op het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Een belangrijke manier om deze doelen te bereiken is het gebruik van hernieuwbare moleculen, zoals groen gas en circulaire chemicaliën. Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Kom dan naar de Barn Talk op 12 april!

Janneke Krooneman (Lector bioconversion & fermentation technology), Jan Peter Nap (Lector life sciences & renewable energy), André Heeres (Lector biobased chemie) en Barbara Huneman (Directeur Industrietafel Noord-Nederland) spreken tijdens de aankomende barn talk over de cruciale rol van hernieuwbare moleculen in de energietransitie en de circulaire economie. Krooneman gaat in op de mogelijkheden en uitdagingen van hernieuwbare moleculen in de energietransitie en Nap vertelt over de groengas productie en de ontwikkelingsmogelijkheden daarin. Heeres legt het belang van circulaire moleculen voor duurzame materialen uit en Huneman belicht het belang van duurzame energie en circulaire moleculen voor de industrie.

Tijdens de Barn Talk is er ook gelegenheid tot debat, zowel onderling als met het publiek. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en samen verder komen in de energie- en grondstoffentransitie.

Meld je aan en woon de Barn Talk gratis bij!
De Barn Talk is (gratis) bij te wonen in de Energy Barn te Groningen (beperkt aantal zitplaatsen, vol = vol). Na de uitzending is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel, waarvoor drankjes en happen klaarstaan. De Barn Talk van 12 april is in het Nederlands.

Aanmelden kan hier.

Datum: 12 april 2023 16:15 -17:15 uur
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17 (aanmelden verplicht)
Livestream: de Barn Talk is ook te volgen via een livestream.

Taal selecteren: