‘Als de samenleving zich niet bewust wordt van de noodzaak van energietransitie dan mislukt hij’

​​Promovendus van de Hanzehogeschool Frank Pierie komt in zijn proefschrift met stevige conclusies over de energietransitie en de toekomst van circulaire economie. De bewustwording over de noodzaak van de energietransitie en wat hiervan precies de gevolgen zijn is de rode draad in zijn proefschrift. Op vrijdag 5 oktober verdedigde hij zijn proefschrift ‘Hoe de duurzaamheid van complexe (hernieuwbare) energieproductiesystemen te meten en te optimaliseren’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Frank is sinds 2011 werkzaam als docent-onderzoeker bij het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat is duurzaamheid eigenlijk?

Hij begint zijn proefschrift met het blootleggen van de definitie van duurzaamheid. Vaak genoemd als einddoel voor overheden en bedrijven, maar weten zij wel wat ze hier precies mee bedoelen? ”Als we niet precies weten wat duurzaamheid is of niet kunnen meten hoe duurzaam we zijn, hoe kunnen we de richting en de voortgang richting dit doel dan volgen en/of bepalen?” Hij pleit hierbij voor een transparante uniforme meettechniek voor het meten van de duurzaamheid van (hernieuwbare) energie-productiesystemen. ”De huidige samenleving vraagt om een geïntegreerd en begrijpelijk overzicht in het besluitvormings- en planningsproces naar een toekomstig duurzaam energiesysteem.” In zijn onderzoek past hij deze methode concreet toe bij het meten van duurzame bio-vergisters op boerderijschaal.

Bewustwording cruciale factor

In zijn stellingen geeft Pierie aan dat “de energietransitie niet alleen vraagt om het genereren van kwantitatieve data maar ook om het creëren van visuele verbeelding.” Wat hij hier mee bedoelt is dat het meenemen van de samenleving bij de energietransitie en goed uitleggen wat het precies inhoudt cruciaal is voor het slagen van de transitie. Om zijn eigen onderzoek extra kracht bij te zetten en de inhoud ervan duidelijker te maken, heeft Pierie zijn proefschrift aangevuld met een cartoon. In deze cartoon volg je boer Frank die zonder enige kennis zijn boerderij gaat verduurzamen. Door deze visualisatie worden mensen zonder kennis over duurzaamheid of de energietransitie gemakkelijk meegenomen in de beslissingen en problemen waarvoor zij komen te staan. De hele strip is hier te vinden.

We-Energy Game

Na zijn promotie op 5 oktober gaat Pierie verder met zijn werk als docent-onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen en als onderzoeker aan de RUG. Bij de Hanze is hij onder meer een van de drijvende krachten achter de We-Energy Game; een bordspel dat samenwerken tussen gemeenten, bedrijven en inwoners makkelijker maakt en hen laat nadenken over de energietransitie. Deelnemers aan het spel maken een fictieve stad of dorp energieneutraal en ontdekken zo wat de gevolgen van hun keuzes zijn. Meer hierover is hier te vinden.

Download hier het hele proefschrift.
http://hdl.handle.net/11370/fb5f206a-ff18-4a17-9f1a-2d107ed81113

Taal selecteren: