Aftermovie Klimaattop Noord 2017

Studenten van o.a. de Hanzehogeschool Groningen leverden bijdragen aan deze impressie van de KlimaatTop Noord ’17. Tijdens de top werden vele tientallen afspraken en convenanten afgesloten waarmee bedrijven en organisaties in Noord Nederland direct in actie komen om energietransitie te bewerkstelligen. De Hanzehogeschool Groningen maakte met partners o.a. afspraken over het Dutch Heat Centre, energie in het onderwijs, het klimaatadaptatienetwerk en ‘bedrijfskracht’. 

De KlimaatTop Noord werd gehouden in de Energy Academy, bij de Hanze energieproeftuin EnTranCe en bij BuildinG. 

video

Taal selecteren: