Een duurzame collectieve warmtevoorziening op Ameland | Een blog door Jan Drenth (IWP)

De aarde warmt op en daar moet iets aan gedaan worden. De energietransitie helpt in het stoppen van de opwarming van de aarde en daarom heeft Ameland samen met de andere Waddeneilanden de ambitie uitgesproken om voorop te lopen in de energietransitie. De doelstelling van Ameland is om hierin 15 jaar verder dan de rest van Nederland te zijn.

Mijn naam is Jan Drenth en ik ben een afstudeerstudent aan de opleiding Mechanical Engineering van de Hanzehogeschool Groningen. Met mijn afstudeeropdracht heb ik de gemeente Ameland geholpen extra stappen te maken in de energietransitie. Ik heb onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame collectieve warmtevoorziening in woningcomplex ’t Anker en dorpshuis ’t Wantij.

Methode
Om de mogelijkheden in kaart te kunnen brengen is begonnen met een uitgebreide analyse van de huidige situatie van het complex. Het complex bestaat uit twee delen: Een woongedeelte met acht ouderen woningen en een utiliteitsgedeelte met hierin een dorpshuis en kinderopvang. Hierna is in de ontwerpfase van dit project bepaald wat de mogelijkheden zijn van het huidige afgiftesysteem (radiatoren/vloerverwarming). Met behulp van verschillende ontwerptools zijn er twee concepten bedacht. Deze twee concepten zijn vervolgens verder uitgewerkt en er is een kosten-batenanalyse gemaakt. Duurzaam is in dit project gezien als een vermindering in CO2 uitstoot.

Resultaten
Uit de analyse is gebleken dat het complex ongeveer 10.000m3 gas per jaar verbruikt en dat er een gevraagd piekvermogen is van 70kW. Ook is er een totale gemiddelde warmtapwatervraag van 540L per dag. De ontwerpfase heeft twee concepten opgeleverd: een hybride concept en een all-electric concept. In beide concepten wordt de warmte via een ringleiding naar de gebruiker gebracht. Deze ringleiding is L-vorming doordat deze onder de centrale hal van het complex komt te liggen. Alle woningen, het dorpshuis en de kinderopvang zullen op deze ringleiding worden aangesloten (zie afbeelding). Het hybride concept bestaat uit drie lucht/ water warmtepompen die ondersteund worden met een HR-ketel. Een warmtepompboiler zorgt voor de warm tapwater voorziening. Het all-electric concept bestaat uit vier brine/water warmtepompen, deze warmtepompen halen de warmte uit de bodem. Het warme tapwater wordt verzorgd door een CO2 warmtepomp, die tevens als ondersteuning van de brine/water warmtepompen kan fungeren. Uit de kostenbatenanalyse is gebleken dat het hybride concept een grote CO2 besparing oplevert tegen weinig hogere kosten dan het behouden van de huidige installatie. Het all-electric concept zal een nog grotere CO2 besparing opleveren, maar hiervan zullen de kosten aanzienlijk hoger liggen.

Conclusie
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het hybride concept een goede manier is om ’t Wantij en ’t Anker op een duurzame manier te voorzien van collectieve warmte, waarbij de kosten aanzienlijk lager zullen blijven, dan bij een all-electric oplossing.

Persoonlijke ervaring
Ik heb mijn tijd bij EnTranCe door de corona pandemie helaas vooral thuis achter de laptop door gebracht. Dit heb ik als erg jammer ervaren doordat een groot deel van het afstuderen, namelijk een kijkje in de ‘echte wereld’ hierdoor wegviel. Desondanks was het fijn om af en toe van andere studenten te horen hoe het ging met hun project.

Jan Drenth is inmiddels afgestudeerd Werktuigbouwkunde. Jan deed zijn afstudeeronderzoek bij Innovatiewerkplaats EnTranCe – thema Regional Energy Transitions.

Taal selecteren: