Transforming the Future

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe kunnen we de wereld duurzamer maken? Hoe kunnen we digitale communicatie nog effectiever inzetten? Drie uitdagingen waarmee 29 studenten Communicatie en International Communication aan de slag zijn gegaan voor hun afstuderen.

Binnen Innovatiewerkplaats EnTranCe en Digital Society Hub hebben de studenten hun onderzoek uitgevoerd en daarbij samen met uiteenlopende organisaties de grenzen verkend van innovatieve kennis en inzichten. Het experiment betrof zogenaamde afstudeertafels, waarin groepjes van ongeveer vijf studenten ‘geclusterd’ op een thema of opdrachtgever met veelal dezelfde begeleider hun afstudeeronderzoek vormgaven met gezamenlijke sessies met opdrachtgevers, begeleiders en speciale topic-coaches al naar gelang het onderwerp van het onderzoek en de thesis. Ook vijf student-kunstenaars en een honoursstudente hebben, geïnspireerd door het thema duurzaamheid, mooie kunstwerken gemaakt die tot nadenken stemmen.

Is het experiment geslaagd? Is dit een vorm van afstuderen die de opleidingen in de toekomst vaker zouden moeten bieden? Dr. Wim Elving, Lector Sustainable Communication: ‘Ik ben als opdrachtgever en mede-initiator heel enthousiast. Er zijn inmiddels vele prachtige prototypes en concepten voorbijgekomen. Bovendien hebben we het experiment gekoppeld aan een effectonderzoek onder de studenten, wat we later zullen publiceren.’

Bekijk hier het boekje dat is gepubliceerd ter viering van de afronding van het CBSSX 2020-afstudeerexperiment.

Taal selecteren: