We-Energy Game

Stel de ideale duurzame energiemix vast en maak daarmee dorpen en steden energieneutraal.

Duurzaam Ameland

Ameland wil in de energietransitie vooruit lopen op de rest van Nederland. Uiteindelijk wil het Waddeneiland grotendeels in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Waterstof

Een belangrijke rol voor groene waterstof in de energievoorziening.

HEAT House

Warmtesystemen testen in gesimuleerde flat of monumentale villa.

TransFuture Festival

Jaarlijks vindt op EnTranCe het TransFuture Festival plaats. Hèt festival over nieuwe energie, met aandacht voor alle mooie kansen die de energietransitie in onze regio te bieden heeft. Samen met onze partners delen we de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op energiegebied.

Onze vier kernactiviteiten

Eerstvolgende Barn Talks

EnergyBarn

Barn Talk: Hoe geven topsectoren invulling aan het klimaatakkoord?

Spreker(s): Manon Janssen

Als boegbeeld van de Topsector Energie zal Manon Janssen tijdens de lustrumeditie van het TransFuture Festival de Barn Talk verzorgen. Ze was voorzitter van de sectortafel industrie die samen met de andere klimaattafels invulling hebben gegeven aan het klimaatakkoord. Het ontwerp van het klimaatakkoord is inmiddels gepresenteerd en biedt een pakket aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er 49% minder uitstoot van broeikasgassen is in 2030 in vergelijking met 1990. Tijdens de Barn Talk zal zij verder uitleggen hoe de topsectoren invulling geven aan het klimaatakkoord. Natuurlijk met ruimte voor debat en vragen vanuit het publiek. De Barn Talk begint direct na opening van het TransFuture Festival om 12.15 in de EnergyBarn.

Meld je direct aan

Open huis

Open Huis | EnTranCe | 4 juni

Geïnteresseerd in energie en nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt bij EnTranCe? Op dinsdag 4 juni is er op het terrein van EnTranCe een rondleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in EnTranCe en de energietransitie.

Meld je direct aan

Nieuws & Events

Nieuws

EnTranCe wil vooruit met Waterstof

EnTranCe staat in de nieuwe bijlage van het Financieele Dagblad over de energietransitie.

Nieuws

Opening Heijmans ONE

In de proeftuin van BuildinG staat een bijzonder huis: Heijmans ONE. Het is een verplaatsbaar huis voor een eenpersoonshuishouden. Dinsdag 16 april werd het officieel geopend.

Event

Open Huis | EnTranCe | 4 juni

Geïnteresseerd in energie en nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt bij EnTranCe? Op dinsdag 4 juni is er op het terrein van EnTranCe een rondleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in EnTranCe en de energietransitie.

www.energieopwek.nl

Over het Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14% van de energieopwek hernieuwbaar moet zijn, en in 2023 is dat 16%.

De doelstelling is een uitdagende opgave waarbij de eerste vraag is: “Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?” Www.energieopwek.nl geeft antwoord op deze vraag met actuele grafieken en tabellen.