Virtual Tour EnTranCe

Virtual Tour EnTranCe

Dit is de plek waar ondernemers, overheden, onderzoekers, studenten en docenten hun goede ideeën verder ontwikkelen tot werkende oplossingen.

Waterstof

Waterstof

Een belangrijke rol voor groene waterstof in de energievoorziening.

Innovatiewerkplaats EnTranCe

Innovatiewerkplaats EnTranCe

Studenten van verschillende disciplines, uit verschillende jaren van hun bachelor-, master- of mbo-opleiding werken en leren in de Innovatiewerkplaats EnTranCe over de energietransitie.

HEAT House

HEAT House

Warmtesystemen testen in gesimuleerde flat of monumentale villa.

Duurzaam Ameland

Duurzaam Ameland

Ameland wil in de energietransitie vooruit lopen op de rest van Nederland. Uiteindelijk wil het Waddeneiland grotendeels in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Onze vier kernactiviteiten

Nieuws & Events

Nieuws

Klimaatadaptatieweek online van start in Groningen (19 - 25 januari 2021)

​Je kunt er deze dagen niet omheen in de (sociale) media: de Klimaatadaptatieweek Groningen. Het hoogtepunt van de week is op vrijdag 22 januari met de Open University on Climate Adaptation. Docenten, lectoren en hoogleraren van Noorderpoort, Alfa-college, Hanze en RUG delen daar hun kennis over klimaatadaptatie. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en we nodigen je dan ook van harte uit om mee te doen!

Nieuws

EnTranCe onderzoekt effect van vervuiling en reiniging van zonnepanelen

In de proeftuin van EnTranCe - Centre of Expertise Energy zal de opbrengsttoename door schoonmaken worden gemeten op het bestaande zonnepark. Op het zonnetestcentrum van EnTranCe en op het zonnepark van Ameland wordt gekeken naar het effect van vervuiling.

Nieuws

Lectorenplatform Energievoorzining in Evenwicht (LEVE) verzorgd deelsessie voor het SIA Congres

Tijdens het SIA congres van dit jaar is één van de deelsessie verzorgd door het Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE), waar de Hanzehogeschool penvoerder van is.

www.energieopwek.nl

Over het Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14% van de energieopwek hernieuwbaar moet zijn, en in 2023 is dat 16%. De doelstelling is een uitdagende opgave waarbij de eerste vraag is: “Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?” Www.energieopwek.nl geeft antwoord op deze vraag met actuele grafieken en tabellen.